ก่อนเสียหายกว่านี้! ชาวสวนลับแลพึ่งตัวเอง สูบน้ำรดทุเรียนที่กำลังแห้งตาย

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้แทนเกษตรกร อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า สวนทุเรียนลับแล ที่ได้รับผลกระทบแล้งส่งผลดอกทุเรียนหลง-หลินลับแลดอกแห้งคาต้นเกษตรกรเร่งสูบน้ำช่วยเหลือตัวเอง ด้วยการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำวางระบบท่อส่งน้ำขึ้นภูเขา เพื่อช่วยเหลือต้นทุเรียนที่กำลังออกดอกทั้งทุเรียนพันธ์หลง-หลินลับแลรวมถึงทุเรียนพันธ์หมอนทองที่เป็นที่ต้องการของตลาดจีน ซึ่งปีนี้ภัยแล้งมาไวส่งผลให้ต้นทุเรียนที่กำลังบานดอกดกแห้งคาต้นไม่ติดผลผลิตซึ่งอากาศที่ อ.ลับแล ในช่วงกลางคืนจะมีอากาศหนาวเย็นแต่อากาศแห้งไม่มีน้ำค้าง และในช่วงเวลากลางวันจะมีอากาศที่ร้อนจัดทำให้ดอกทุเรียนที่กำลังบานดอกแห้งคาต้น

“ทุเรียนบางต้นที่เป็นผลแล้วก็จะร่วงหล่นเพราะความแห้งแล้งโดยเฉพาะทุเรียนต้นอ่อนที่ปลูกในเมื่อปีที่แล้วรากยังลงไม่ลึกหาอาหารได้ไม่เพียงพอเมื่อขาดน้ำก็จะทำให้ต้นทุเรียนแรกปลูกแห้งตายเกษตรกรบางรายปลูกไปเป็นร้อยต้น แต่ขณะนี้เริ่มแห้งตายไปเหลือรอดตายไม่กี่สิบต้นเป็นเหตุให้เกษตรกรที่พอจะมีทุนต้องซื้อเครื่องสูบน้ำวางท่อเพื่อให้น้ำกับสวนทุเรียนของตนเองก่อนที่จะพบกับสภาวะอากาศที่แห้งแล้งหนักกว่านี้ภายในสองเดือนข้างหน้าเกษตรกรบางรายก็ต้องจำใจกู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือสหกรณ์การเกษตรเพื่อนำเงินมาวางระบบน้ำเพื่อช่วยเหลือต้นทุเรียนของตนเองก่อนที่ต้นทุเรียนจะตายทำให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้” นายบัญชากล่าว