อุทัยฯส่อแล้งรุนแรง แม่น้ำตากแดดลดระดับ ชาวนาเร่งสูบเข้านาเลี้ยงข้าวไม่ให้ตาย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 08.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่การเกษตรจังหวัดอุทัยธานี เริ่มส่อเค้าว่าจะรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังแหล่งกักเก็บน้ำใหญ่หลายแห่งเริ่มมีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ทำการเกษตรเริ่มมีการเตรียมตัวรับมือกับภัยแล้งกันอย่างเร่งด่วน เช่นที่บริเวณแม่น้ำตากแดด ซึ่งถือเป็นอีกแม่น้ำสายใหญ่ของชาวนาอุทัยธานี ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ทัพทัน อ.สว่างอารมณ์ ที่ใช้ประกอบอาชีพทำนาและพืชผลทางการเกษตรเป็นหลัก

โดยขณะนี้แม่น้ำตากแดดบริเวณในพื้นที่ ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ และ ต.หนองยายดา ต.โคกหม้อ อ.ทัพทันนั้น ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว มีเพียงบางจุดที่มีการขุดลอกแม่น้ำให้ลึกลงไปจึงยังมีน้ำขัง ทำให้ชาวนาในพื้นที่จำเป็นต้องระดมตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือตนเอง เพื่อสูบน้ำลงไปในแปลงนา หล่อเลี้ยงต้นข้าวไม่ให้ยืนต้นตาย ประคับประคองให้ข้าวออกผลผลิตไปจนถึงการเก็บเกี่ยว

จากการสอบถามเกษตรกรผู้ทำนาในพื้นที่ เล่าว่า ตอนนั้น ชาวนาแต่ละรายจำเป็นต้องระดมตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือตนเองสูบน้ำกันทั้งวันทั้งคืน เพื่อสูบน้ำไปในแปลงนาหล่อเลี้ยงต้นข้าวไม่ให้ยืนต้นตาย และประคับประคองให้ข้าวออกผลผลิตไปจนถึงการเก็บเกี่ยวลดความเสียหาย ทำให้การทำนาครั้งนี้มีต้นทุนเพิ่มมากขึ้น จึงหวังเพียงแค่ว่าให้ได้ต้นทุนคืนก็พอใจ ดีกว่าปล่อยให้ข้าวตายเสียหายไปทั้งหมด