สำรวจพื้นที่เตรียมป้องกันภัยแล้งปี’60 เน้นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ อ.บ่อพลอย

นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งให้ป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรี เร่งตรวจสอบพื้นที่ต่างๆ ถึงการใช้น้ำ แหล่งน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่อภัยแล้งซึ่งมีหลายอำเภอ อาทิ อ.ห้วยกระเจา อ.เลาขวัญ อ.บ่อพลอย เป็นต้นว่าสามารถมีน้ำเพียงพอหรือไม่ และเตรียมแผนงานรองรับภัยแล้งในปี 2560 ที่อาจจะเกิดขึ้น

นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ปภ.ได้จัดการสำรวจในทุกพื้นที่เพื่อเตรียมการภัยแล้งแล้ว โดยมีมาตรการเตรียมพร้อมรับมือ ซึ่งในเบื้องต้น จะได้มีการส่งมอบบ่อบาดาลที่ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 30 บ่อให้กับพื้นที่เพื่อบรรเทาภัยแล้ง และตรวจสอบบ่อน้ำตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ส่วนการแจกภาชนะที่ใช้เก็บน้ำนั้นได้ดำเนินการไปทุกพื้นที่แล้ว อีกทั้งซ่อมแซมภาชนะที่ชำรุดให้กับชาวบ้านด้วยหากมีการร้องขอ

ทั้งนี้นอกจากการสำรวจและเตรียมการแล้ว ทางป้องกันภัยจังหวัดยังได้จัดทำแผนงานรองรับไว้ อาทิ การเตรียมพร้อมรถส่งน้ำที่มีอยู่จำนวนกว่า 170 คันให้พร้อมใช้งานสนับสนุนน้ำให้กับประชาชนได้ในทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตามได้ประสานงานกับองค์กรเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ใกล้เคียงให้การช่วยเหลือและสนับสนุน อาทิ ปภ.เขตจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงกับอำเภอที่เสี่ยงภัยแล้ง หรือ อบจ.กาญจนบุรี ซึ่งแต่ละส่วนงานได้เข้ามาช่วยเหลือและจัดแผนรับบรรเทาภัยให้กับประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยแล้ง

อย่างไรก็ตาม ทางป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรีได้เร่งรัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกพื้นที่จัดเตรียมน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคไว้ล่วงหน้า เพื่อลดผลกระทบและเตรียมพร้อมไว้หากเกิดภาวะภัยแล้งในปีนี้

นายธีรยุทธ์กล่าวอีกว่า นอกจากปัญหาภัยแล้งแล้ว ทางป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรียังได้ขอความร่วมมือกับประชาชนในทุกพื้นที่ไม่ให้เผาทำลายพืชไร่ หรือทำลายป่า เนื่องจากอากาศที่แห้งแล้งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก อีกทั้งการเผาถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษตามกฎหมาย

ป้องกันภัยจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบตรวจจับสัญญาณการเผาไหม้จากเหตุต่างๆ ได้ในทุกพื้นที่ และสามารถแยกแยะได้ว่าสาเหตุจากการเกิดความร้อนหรือไฟนั้นเกิดจากอะไร ซึ่งตอนนี้ปัญหาการเผาป่านั้นตรวจพบในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิและศรีสวัสดิ์มากกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยทาง ปภ.เองได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจหาสาเหตุและชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงกฎหมายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นกรณีเร่งด่วนแล้ว