กว่า 8 ปี “ข้าวตราฉัตร” ส่งต่อข้าวหอมมะลิใหม่ คุณภาพดี สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ต.อ. นฤนาถ พุทไธสง รอง ผบก.ภ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนรับมอบข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร จาก นายองอาจ จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฯบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โดยเป็นตัวแทนผู้บริหารและทีมงาน เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อความสงบสุขของประชาชนมาโดยตลอด