คึกคัก! งานวันช้างไทยบ้านปูเต้อ จ.ตาก อดีตควาญดีใจ เด็กรุ่นใหม่หวงแหนช้างส่งต่อลูกหลาน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตากว่า บรรดาควาญช้างบ้านปูเต้อ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด ที่กำลังไปร่วมงานวันช้างไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยอบต.แม่กุ และมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย ณ วัดบ้านปูเต้อ ได้อาบน้ำ ใช้รถน้ำของท้องถิ่นฉีดน้ำให้ช้าง เพื่อให้ความชุ่มเย็นก่อน ที่จะนำเข้าไปร่วมงานวันช้างไทย เนื่องมาจากสภาพอากาศเริ่มร้อน จะทำให้ช้างมีปัญหาได้

นายผจญ สุวรรณคำพรรณ อดีตควาญช้างบ้านปูเต้อ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า สถานการณ์ช้างที่บ้านปูเต้อเริ่มดีขึ้น เมื่อควาญช้าง เริ่มสำนึกถึงลูกหลาน โดยการไม่ยอมขายช้างแล้ว เพราะต้องการเอาช้างไว้ให้ลูกหลาน ซึ่งเชื่อว่า ปีนี้ มีช้าง จำนวน กว่า 30 เชือก ไปร่วมงานวันช้าง แม้ว่า จะมีช้างในหมู่บ้านที่ตายไป 2 เชือกก็ตาม

สำหรับการจัดกิจกรรมช้างปีนี้ มี การสะเดาะเคราะห์ช้าง มัดข้อเท้าช้าง เลี้ยงอาหารช้าง และการแสดงของคน และช้าง ในบริเวณวัด ซึ่งเริ่มมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น