เที่ยวทะเลคลายร้อนกันดีกว่า!! นักท่องเที่ยว แห่นั่งชิล ชมทะเลชายหาดสมิหลา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน สภาพอากาศที่ร้อนจัดในระยะนี้ ทำให้แหล่งท่องเที่ยวชายหาดได้รับความสนใจ ประชาชนนำครอบครัวบุตรหลานนั่งรับลมทะเล ผ่อนคลายความร้อน สภาพอากาศในจังหวัดสงขลาระยะนี้ มีสภาวะที่ร้อนจัด ทำให้ประชาชนต่างต้องหาวิธีการบรรเทาความร้อนตามความเหมาะสม โดยทางเลือกหนึ่งคือการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบริเวณชายหาด โดยเฉพาะหาดสมิหลา และ หาดชลาทัศน์ ในเขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมต่อกันระยะทางยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ทำให้ในระยะนี้ บริเวณชายหาด ซึ่งมีต้นสนให้ร่มเงา มีประชาชนนำครอบครัว บุตรหลาน มาปูเสื่อนั่งพักผ่อนริมหาด พร้อมนำอาหาร เครื่องดื่ม ขนมมานั่งพูดคุยทำกิจกรรมชายหาดกันเป็นจำนวนมาก โดยต่างบอกว่านอกจากจะได้ผ่อนคลายความร้อนแล้ว ยังถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวอีกด้วย ทางเทศบาลนครสงขลาได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดให้มีความสวยงามและมีจุดนั่งพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่มักจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนเพิ่มมากขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์ว่าสภาพอากาศหลังจากนี้จะยังร้อนจัดอย่างต่อเนื่อง ประชาชนจึงควรระมัดระวังสุขภาพเอาไว้ด้วย