สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2563

♦ ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ ปรับขึ้นเล็กน้อย จากหาบละ 552 บาท เป็นหาบละ 555 บาท เนื่องจากข้าวโพดในตลาดเหลือน้อย โดยอยู่ระหว่างรอการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะออกในเดือนสิงหาคมนี้

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน ราคาอยู่ที่ 346.25 เซนต์/บุชเชล คาดการณ์สภาพอากาศสัปดาห์หน้า จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณน้ำฝนลดลง ทำให้ตลาดเริ่มมีความกังวลว่าสภาพอากาศจะกระทบต่อผลผลิตในเขตมิดเวสต์ของสหรัฐฯ ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานถึงสภาพการเพาะปลูกข้าวโพดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) ที่ 71% ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วน สำนักงานบริหารอุปทานธัญพืชแห่งบราซิล (Companhia Nacional de Abastecimento : CONAB) ประเมินผลผลิตข้าวโพดของบราซิลลดลงเล็กน้อย

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 13.95 บาท ปริมาณความต้องการซื้อกากถั่วเหลืองในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากหลายประเทศเริ่มผ่อนปรนมาตรการ​ล็อกดาวน์ ด้านปริมาณขายในตลาดเริ่มลดลงต่อเนื่อง​ เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดู ทำให้ปริมาณการขายมีค่อนข้างจำกัด

ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 890.75 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม ราคาอยู่ที่ 293.8 เหรียญสหรัฐ/ช็อตตัน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสภาพการเพาะปลูกถั่วเหลืองอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (Good to Excellent) ที่ 71% ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะเพิ่มขึ้น

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

สถานการณ์ราคาปลาป่นในสัปดาห์นี้ ราคาเริ่มปรับตัวลดลง เพราะปริมาณ supply จากเปรูเริ่มออกมาเยอะ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าเปรูจะจับปลาได้ลดลงเล็กน้อย​ แต่ภาพรวมสามารถจับปลาได้เกิน 85% ของโควต้าการจับปลาทั้งหมด​ ทำให้คาดว่าจะสามารถจับปลาได้ครบโควต้าภายในเดือนกรกฎา​คมนี้​ ​ด้านผู้ซื้อหลักอย่างจีน​เริ่มเข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่อง ​เพราะสต๊อกในประเทศค่อนข้างต่ำ โดยขณะนี้อยู่ในช่วงต่อรองราคาให้ถูกลงอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ราคาปลาป่นในสัปดาห์นี้ทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 44.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 36.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 34.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 33.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 31.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะลดลง

ข้าว : ราคาลดลง

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 526 เหรียญสหรัฐ เป็นตันละ 494 เหรียญสหรัฐ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 427 เหรียญสหรัฐ เป็นตันละ 422 เหรียญสหรัฐ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,480 บาท เป็นกระสอบละ 1,400 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,180 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคายืนแข็ง

การบริโภคเนื้อสุกรดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 76-79 บาท โดยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติกำชับให้ผู้เลี้ยงรักษาระดับราคาภายในประเทศ ไม่ให้กระทบค่าครองชีพกับผู้บริโภค

ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,600 บาท (บวก/ลบ 78)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ เป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริโภคเนื้อไก่โดยรวมดีขึ้น โดยราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34 บาท

ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 12.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 26.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ราคาทรงตัวที่ฟองละ 2.60 บาท โดยได้รับปัจจัยบวกจากโรงเรียนเปิดภาคเรียน และมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว