ใช้กุ้งสุราษฎร์ฯ เสิร์ฟบนการบินไทย

สุราษฎร์ธานี-นายสมชาติ เจริญวุฒิชัย ผู้ตรวจราชการกรมประมง นายยุทธนา รัตโน ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด และ นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน บริษัท การบินไทย ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการซื้อขายกุ้งทะเล ปั้นเมนูเสิร์ฟผู้โดยสารบนสายการบินระดับสากล โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสมชาย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยสนับสนุนให้ทำแปลงขนาดใหญ่ พร้อมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้มีความสามารถในการจัดการผลิตสินค้า จนถึงแหล่งจัดจำหน่ายที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ สำหรับสินค้ากุ้งทะเล มีทั้งกุ้งขาวแวนาไม และกุ้งกุลาดำ นับเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด