วช. แถลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย เพื่อขยายผลไปสู่การใช้งานในภารกิจด้านความมั่นคง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัด “พิธีแถลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ด้านความมั่นคง” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand research expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กล่าวถึงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ด้านความมั่นคง ในการส่งเสริมผลักดัน ผลงานวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านความมั่นคงของประเทศ เพื่อขยายผลไปสู่การใช้งานในภารกิจด้านความมั่นคง ตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงสูงสุด