สงขลา-ม.รังสิตเซ็นเอ็มโอยู หนุนชาวระโนด ปลูกกล้วยหินผลิตแป้งเชิงธุรกิจ

วันที่ 30 มีนาคม 2560 นายประถม โอแก้ว ประธานกลุ่มกล้วยหิน อ.ระโนด จ.สงขลา กล่าวว่า แปลงกล้วยหินที่ปรับปรุงสายพันธุ์และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นพันธุ์ที่ให้แป้งมากและน้ำตาลน้อย เหมาะแก่การนำไปผลิตเป็นแป้งกล้วยเพื่อใช้ทำขนม หมู่ที่ 2 ต.แดนสงวน อ.ระโนด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรับการพันธุ์กล้วยจำหน่ายให้แก่สมาชิกกลุ่ม ที่ต้องการปลูกกล้วยหินเพื่อผลิตแป้ง ผลผลิตทางมหาวิทยาลัยรังสิตจะรับซื้อทั้งหมด

“กล้วยหินรุ่นแรกกำลังเจริญโตเติบและออกผลผลิต และในระหว่างรอเก็บเกี่ยวตนได้ปลูกพืชระยะสั้นแซมสวนกล้วยและเลี้ยงปลาในร่องน้ำ เพื่อสร้างรายได้เสริมด้วย” นายประถมกล่าว

ด้านนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จ.สงขลาได้ลงนามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยรังสิต ปลูกกล้วยหินเป็นพืชระยะสั้นในเชิงธุรกิจ เพื่อผลิตแป้งกล้วย ผลผลิตทั้งหมดมหาวิทยาลัยรังสิตรับซื้อ มีเกษตรกร อ.ระโนดเข้าร่วมโครงแล้วจำนวนหนึ่งและกำลังรอเก็บผลผลิตอยู่ และส่งเสริมเกษตรกรกล้วยหอมเขียว คาร์เวนดิส และการเลี้ยงปลาช่อนในร่องสวน ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง