เปิด19ทางเลี่ยง ออกกรุง หนีติดสงกรานต์

กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกในการเดินทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางให้แก่ประชาชน ดังนี้ ภาคเหนือ เส้นทางที่ 1 (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) จากกรุงเทพฯ ไปถนนรังสิต (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน)-อยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเชีย)-มโนรมย์ (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) มุ่งหน้านครสวรรค์

เส้นทางที่ 2 (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) จากกรุงเทพฯ ไป จ.นนทบุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 340)-สุพรรณบุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 340)-ชัยนาท (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) มุ่งหน้าสู่นครสวรรค์

เส้นทางที่ 3 (กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) จากกรุงเทพฯ ไปนครปฐม (ใช้ทางหลวงหมายเลข 346)-สุพรรณบุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 321)-อุทัยธานี (ทางหลวงหมายเลข 333) มุ่งหน้าสู่นครสวรรค์

เส้นทางที่ 4 (กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) จากกรุงเทพฯ ไปรังสิต-วังน้อย-สระบุรี-ลพบุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน)-ตากฟ้า (ใช้ทางหลวงหมายเลข 11) จากนั้นมุ่งหน้าสู่พิษณุโลก

สายอีสาน 4 เส้นทางหนีรถหนึบ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางที่ 1 (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) จากกรุงเทพฯ ไป วังน้อย (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน)-สระบุรี-ปากช่อง-สีคิ้ว (ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่นครราชสีมา

เส้นทางที่ 2 (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) จากกรุงเทพฯ ไปสระบุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน)-ม่วงค่อม (ใช้ทางหลวงหมายเลข 205)-ท่าหลวง (ใช้ทางหลวงหมายเลข 2256)-ด่านขุนทด (ใช้ทางหลวงหมายเลข 2148)-ขามทะเลสอ (ใช้ทางหลวงหมายเลข 2068) จากนั้นมุ่งหน้าสู่นครราชสีมา

เส้นทางที่ 3 (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) จากกรุงเทพฯ ไปสระบุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน)-ม่วงค่อม (ใช้ทางหลวงหมายเลข 205)-ท่าหลวง (ทางหลวงหมายเลข 2256)-บัวชุม, หนองสอง (ใช้ทางหลวงหมายเลข 2234,2247)-ปากช่อง (ใช้ทางหลวงหมายเลข 2422) จากนั้นมุ่งหน้าสู่นครราชสีมา

เส้นทางที่ 4 (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) จากกรุงเทพฯ ไปนครนายก (ใช้ทางหลวงหมายเลข 305)-บ้านนา (ใช้ทางหลวงหมายเลข 3051, 33)-แก่งคอย (ใช้ทางหลวงหมายเลข 3222)-ปากช่อง (ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่นครราชสีมา

ตะวันออกแนะใช้มอเตอร์เวย์

ภาคตะวันออก เส้นทางที่ 1 (กรุงเทพฯ-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) จากกรุงเทพฯ ไปมอเตอร์เวย์-เมืองพัทยา (ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7)-กระทิงลาย-บ้านโป่ง (ใช้ทางหลวงหมายเลข 36) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ระยอง จันทบุรี และตราด

เส้นทางที่ 2 (กรุงเทพฯ-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) จากกรุงเทพฯ ไปมอเตอร์เวย์ (ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7)-บ้านบึง-บ้านโป่ง (ใช้ทางหลวงหมายเลข 344) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ระยอง จันทบุรี และตราด

เส้นทางที่ 3 (กรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง-จันทบุรี-ตราด) จากกรุงเทพฯ ไปมอเตอร์เวย์ – ชลบุรี (ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 หรือทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท)-แยกกระทิงลาย-เมืองพัทยา (ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ ระยอง จันทบุรี และตราด

เส้นทางที่ 4 (กรุงเทพฯ-พัทยา) จากกรุงเทพฯ ไปถนนบางนา-ตราด ทางหลวงหมายเลข 34 มุ่งหน้าสู่ จ.ชลบุรี จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าสู่เมืองพัทยา

เส้นทางที่ 5 (กรุงเทพฯ-พัทยา) จากกรุงเทพฯ ไปเมืองพัทยา (ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท)

วงแหวนตะวันออกสู่ภาคกลาง

ภาคกลาง เส้นทางที่ 1 (กรุงเทพฯ-อ่างทอง) จากกรุงเทพฯ ไปรังสิต-ต่างระดับคลองหลวง (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน)-เชียงรากน้อย (ใช้ทางหลวงหมายเลข 3214)-ใช้ทางหลวงหมายเลข 347 มุ่งหน้าสู่อ่างทอง

เส้นทางที่ 2 (กรุงเทพฯ-อ่างทอง) จากกรุงเทพฯ ไปรังสิต-ต่างระดับคลองหลวง (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน)-ต่างระดับบางปะอิน-อยุธยา (ใช้ทางหลวงหมายเลข 32) จากนั้นมุ่งหน้าสู่อ่างทอง

เส้นทางที่ 3 (กรุงเทพฯ-อ่างทอง) จากกรุงเทพฯ ไปวงแหวนตะวันออก (ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9)-ต่างระดับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)-วังน้อย (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน)-ถนนโรจนะ (ใช้ทางหลวงหมายเลข 309) จากนั้นมุ่งหน้าสู่อ่างทอง

สายใต้ฉลุย 3 เส้นทาง

ภาคใต้ เส้นทางที่ 1 (กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์) จากกรุงเทพฯ ไปสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม (ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม 2)-แยกวังมะนาว-เพชรบุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางที่ 2 (กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์) จากกรุงเทพฯ ไปสามพราน-นครชัยศรี-นครปฐม-ราชบุรี-แยกวังมะนาว-เพชรบุรี (ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ประจวบคีรีขันธ์

เส้นทางที่ 3 (กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์) จากกรุงเทพฯ ไปถนนบรมราชชนนี (ทางหลวงหมายเลข 338 ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)-นครชัยศรี-นครปฐม-ราชบุรี-แยกวังมะนาว-เพชรบุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม) จากนั้นมุ่งหน้าสู่ประจวบคีรีขันธ์

หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างการเดินทางสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) โทร.1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง โทร. 1193 (ตลอด 24 ชั่วโมง)