Young Chef rising star เปิดบ้านคูลิเนอร์ ต้อนรับเชฟน้อย เรียนรู้ทักษะผู้ประกอบการอาหารอย่างมืออาชีพ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย ซีพี เฟรชมาร์ท ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จัดโครงการ ปั้นฝันเชฟน้อยสู่มืออาชีพ (Young Chef rising star) เสริมสร้างทักษะ น้องๆ นักศึกษาอาชีวะภาควิชาคหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ปั้นฝันเชฟน้อยสู่มืออาชีพ เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนศิลปะการอาหารและผู้ประกอบการคูลิเนอร์ เพื่อสัมผัสห้องเรียนครัวภาคปฏิบัติ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเป็นเชฟที่ดีจากเชฟมืออาชีพตัวจริง

โครงการ ปั้นฝันเชฟน้อยสู่มืออาชีพ (Young Chef rising star) โดยทีมเถ้าแก่กลาง ซีพีเฟรชมาร์ท เขตพระนคร เปิดโอกาสนำทีมน้องๆ นักศึกษาอาชีวะดูงาน พร้อมร่วมฟังความรู้ในหัวข้อต่างๆ เช่น ความเป็นเชฟมืออาชีพ เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ จากเชฟจากคูลิเนอร์และเชฟจากซีพี นอกจากนี้ ยังได้รับเกีรยติจากพันธมิตรร้านนารา ไทย คูซีน แบ่งปันประสบการณ์แนวทางการพัฒนาเมนูใหม่เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกสร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติจริง

นายศุภพิชญ์ โอภาสวิศัลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนศิลปะการอาหารและผู้ประกอบการคูลิเนอร์ กล่าวว่า เทคนิคในการเป็นเชฟอย่างมืออาชีพ ต้องมีความรู้ทั้งกระบวนการ ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา สิ่งที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ คือความเข้าใจในเรื่องความยั่งยืนของอาหาร นอกจากการทำอาหารให้อร่อยแล้วยังต้องส่งมอบอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

เทรนด์ของเด็กรุ่นใหม่มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น ดังนั้นเชฟจะต้องมีทักษะในเรื่องของผู้ประกอบการควบคู่กัน นอกจากนี้ ยังต้องรู้และเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคที่ปัจจุบันให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพ วัตถุดิบที่ใช้มีมาตรฐานปลอดภัย สิ่งสุดท้ายคือ ต้องคำนึงในเรื่องของเหลือและของเสีย (Food waste) จากการทำอาหารให้น้อยที่สุด หรือไม่เหลือของเสียเลย (Zero waste)

ด้าน นางนราวดี ศรีกาญจนา เจ้าของร้านอาหารนารา ไทย คูซีน ได้แบ่งปันประสบการณ์แก่น้องๆ ว่า ในปัจจุบันการจำหน่ายอาหารโดยใช้ความอร่อยอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เนื่องจากเทรนด์ของผู้บริโภคยังให้ความสำคัญของอาหารตา ความสวยงาม การตกแต่งจานให้ผู้ทานได้สนุกกับการถ่ายรูปอาหารเพื่อแชร์ใน Social Media ดังนั้น จึงควรเพิ่มในเรื่องของความสวยงามในการประกอบอาหาร สิ่งสำคัญคือการนำเสนอความพิเศษและเอกลักษณ์ ซึ่งจะต้องหาจุดขายของเมนูที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น การสร้าง story ให้ผู้บริโภคสนใจ โดยอาจนำเสนอในเรื่องเสน่ห์ของเครื่องเทศที่เราใช้ วัตถุดิบประจำภาคที่เฟ้นหามาใช้กับเมนูโดยเฉพาะ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้เห็นความตั้งใจของน้องๆ ที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นเชฟมืออาชีพ นอกจากนี้ ทางร้านยังรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ของซีพี เฟรชมาร์ท โดยเชื่อว่าโครงการนี้ จะทำให้ได้ค้นพบเด็กไทยที่จะเป็นเชฟมืออาชีพระดับสากลในอนาคต

ซีพี เฟรชมาร์ท เปิดโอกาสในการพัฒนาและสนับสนุนเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีทักษะด้านการปรุงอาหารควบคู่กับการทำธุรกิจด้านอาหาร  ได้เรียนรู้เทคนิคการทำให้อาหารอร่อยปลอดภัย มีความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค และยังช่วยให้น้องมีรายได้เสริมในระหว่างเรียน เพื่อสานฝันเยาวชนเป็นเชฟมืออาชีพรุ่นใหม่ของไทย โครงการนี้ ยังสอดคล้องกับหลักปรัชญา “3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน” ของเครือซีพี คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม และบริษัท