กรมการข้าว เตือน! ชาวนา พันธุ์ข้าว กข 89 ยังไม่มี

16364557 - kaw hom dork mali, thai famous rice
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่การประกาศจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ “ข้าวพันธุ์ปักดำมือ กข 89 อายุ 90 วัน ในราคา 420 บาท” บนสื่อ Social Media

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ในปัจจุบันพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวที่มีการรับรองพันธุ์ล่าสุดนั้น คือพันธุ์ กข 87 ยังไม่มีการรับรองพันธุ์ กข 89 ดังนั้น ข้าวที่ปรากฏบนสื่อดังกล่าว จึงถือว่าไม่ใช่พันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้าว รวมถึงยังไม่ทราบข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ที่แน่ชัด และจากการตรวจสอบข้อมูลกับทางกรมวิชาการเกษตร ผลปรากฏยังไม่พบการขอขึ้นทะเบียนกับทางหน่วยงานดังกล่าว จึงขอวอนให้ผู้ประกอบการบางราย อย่าสร้างความเข้าใจผิดให้กับชาวนา ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการตลาดได้ และขอให้พี่น้องชาวนาศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจ

ในปีนี้กรมการข้าวจะเร่งรัดการขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวใหม่ ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 12 สายพันธุ์ เนื่องจากการวิจัยพันธุ์ข้าวถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงต้องมุ่งเป้าไปที่การตอบสนองตามความต้องการของตลาด และต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญไม่ควรใช้เวลาเกิน 5 ปี จากที่ผ่านมาต้องใช้เวลาถึง 8 ปี จึงจะสามารถนำออกสู่ตลาดได้ ในส่วนนี้จึงต้องแก้ไขทั้งระบบ งานวิจัยจะต้องเป็นสารตั้งต้นที่จะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดข้าวได้ อธิบดีกรมการข้าว กล่าว