สยามคูโบต้า จับมือพันธมิตรเปิดหลักสูตรออนไลน์ KUBOTA Agri e-Learning ปั้นเกษตรกรหน้าใหม่ขยายตลาดแรงงานเกษตร ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ โควิด-19

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท เจียไต๋ จำกัด และบริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด จัดงานเปิดตัวหลักสูตร KUBOTA Agri e-Learning หรือ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด–19 ปีที่ 2 ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด–19 ภายใต้แคมเปญ KUBOTA on your side โดยมี นายทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการผนึกกำลังนำความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลและนวัตกรรมการเกษตรของสยามคูโบต้า การสนับสนุนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน องค์ความรู้การปลูกพืชของเจียไต๋ ถ่ายทอดผ่านการพัฒนาระบบ ในรูปแบบ e-Learning โดยคอร์สสแควร์ พร้อมจัดอบรมฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตรภาคปฏิบัติ สร้างโอกาสและส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน เริ่มลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ 20 มีนาคม ศกนี้

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบทำให้ภาคเศรษฐกิจชะลอตัว อุตสาหกรรมแรงงานได้รับผลกระทบเกิดการเลิกจ้างงาน โดยในปีที่ผ่านมา โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด–19 ปีที่ 1 จัดโดยสยามคูโบต้าร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายของสยามคูโบต้า และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับการตอบรับด้วยดี มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 20 รุ่น จำนวน 365 คน จึงมองว่าเป็นโอกาสที่จะนำโครงการนี้กลับมาช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ และกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการเกษตร เพราะอาชีพเกษตรกรรมยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ มีบทบาทสำคัญ สามารถรองรับและแก้ปัญหาแรงงานที่กลับไปทำงานยังภูมิลำเนาได้ อีกทั้งตลาดสินค้าเกษตร อาหาร และสินค้าแปรรูป ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและขยายผลสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับปีนี้ สยามคูโบต้า ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สยามคูโบต้าได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในภาคการเกษตร เมื่อปี 2563 มาร่วมมือกันสร้างโอกาสและส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพด้านการเกษตร พร้อมทั้งได้ บริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด ให้บริการโซลูชั่นการเรียนออนไลน์ (Online Learning Solutions) มาร่วมเป็นพันธมิตรในการเปิดประสบการณ์เรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับ หลักสูตร KUBOTA Agri e-Learning เราได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ตอบโจทย์ความร่วมมือภาครัฐในการงดรวมกลุ่มในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ โดยหลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรนักขับเครื่องจักรกลการเกษตร 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมนักขับเบื้องต้น (ภาคทฤษฎีออนไลน์) เรียนรู้การขับแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และรถขุดในระดับเบื้องต้น และเมื่อสามารถผ่านหลักสูตรนักขับเบื้องต้นแล้ว ผู้เรียนสามารถต่อยอดโดยเรียนโปรแกรมนักขับมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) เพื่อพัฒนาฝีมือและทักษะการขับฯ ในระดับเชี่ยวชาญ พร้อมรับใบขับขี่ตามมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพจากสถานประกอบการ ที่ได้การรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำไปประกอบอาชีพรับจ้างในตลาดแรงงานเกษตรได้ โดยสามารถเข้าอบรมและลงทะเบียนเรียนได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าที่เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเกษตรมือใหม่ (ภาคทฤษฎีออนไลน์) โดยได้รับความร่วมมือจากเจียไต๋ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชผักและผลไม้ให้ได้คุณภาพและราคาดี นอกจากนี้ ยังสอนเรื่องนวัตกรรมเกษตรครบวงจร KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS เป็นการจัดการเกษตรกรรมครบวงจรอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสยามคูโบต้า เทรนด์ในภาคการเกษตร ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะปลูกพืช และการสร้างมูลค่าเพิ่มอีกด้วย โดยคาดว่า จะมีผู้สนใจเข้าลงทะเบียนเรียนรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 3,000 คน อย่างไรก็ตาม สยามคูโบต้า ไม่เพียงมุ่งหวังสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า แต่เรามีความปรารถนาดีที่อยากจะช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร ตลอดจนการเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยให้ประชาชนมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายมุ่งเน้นให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานใช้แนวทางประชารัฐร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา พัฒนาทักษะฝีมือให้เป็นแรงงานคุณภาพป้อนสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนการฝึกอบรม เชิงบูรณาการกับการทำงานทักษะด้านการเกษตร เพื่อหนุนตลาดแรงงานและช่วยเหลือแรงงานที่ตกงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด–19

นายศุภรัตน์ แต่รุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนในทุกภาคส่วนนั้น เจียไต๋ได้เล็งเห็นความสำคัญของความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนในสังคม โดยในปีที่ผ่านมา เจียไต๋ได้ร่วมมือกับสยามคูโบต้าในการยกระดับองค์ความรู้และนวัตกรรมการเพาะปลูกพืชผักอย่างมั่นคง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเพาะปลูกของไทย สร้างประโยชน์แก่เกษตรกร และธุรกิจภาคเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูกพืชผักอย่างครบวงจร และในครั้งนี้ จึงได้ต่อยอดสู่การพัฒนาหลักสูตร KUBOTA Agri e-Learning

เจียไต๋ ในฐานะผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย มีความเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีการเกษตร มีองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชผักอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ริเริ่มปลูกพืชผักในพื้นที่ของตนเอง ไม่ว่าจะในพื้นที่เล็กๆ หรือในแปลงที่มีพื้นที่ใหญ่ขึ้น เพื่อช่วยลดรายจ่ายด้านอาหารและสามารถสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง แม้กระทั่งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงในระยะยาว ซึ่งโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเจียไต๋ที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งด้วยหลักสูตรนี้ เราหวังว่าองค์ความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนเทคนิคการเพาะปลูกของเจียไต๋จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เดือดร้อนสามารถข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้

นายณัฐพล วัชรศิริสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า คอร์สสแควร์ ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นการเรียนออนไลน์ (Online Learning Solutions) ได้พัฒนาระบบซึ่งจะมาช่วยตอบโจทย์การเรียนรู้ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยเกษตรกรสามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดจนเกษตรกรสามารถทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อวัดความเข้าใจหลังจบหลักสูตรได้ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ของเกษตรกรไทย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถค้นหาหลักสูตรและลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์ www.coursesquare.co/kubota_csr เมื่อลงทะเบียนแล้วสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม และประเมินผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ในท้ายบทเรียน ผู้ผ่านการประเมินในระดับคะแนน 80% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรรับรอง โดยสามารถพิมพ์วุฒิบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

สำหรับหลักสูตรการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. หลักสูตรนักขับเครื่องจักรกลการเกษตร
    • โปรแกรมนักขับเบื้องต้น (ภาคทฤษฎีออนไลน์ เริ่มลงทะเบียนเรียน 20 มีนาคม 2564 สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2564
    • โปรแกรมนักขับมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) ต้องเข้าเรียนและสอบผ่านโปรแกรมนักขับเบื้องต้น (ภาคทฤษฎีออนไลน์) แล้วเท่านั้น โดยสามารถจองลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 25 เมษายน 2564 เพื่อนัดหมายสถานที่สอบภาคปฏิบัติ ระหว่าง วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 ณ 20 ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเชียงราย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดลำปาง จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดแพร่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา และจังหวัดกรุงเทพมหานคร
  2. หลักสูตรเกษตรมือใหม่ (ภาคทฤษฎีออนไลน์) ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1-30 เมษายน 2564 เริ่มเรียน 1 เมษายน 2564 สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2564