‘หมอบรรจบ’ขอยุตินำเข้า2สารเคมีทันที หลังพบก่อโรคร้าย ชี้ให้เวลาถึงสิ้นปี เปิดช่องผู้ค้ากักตุน

แพทย์เรียกร้องยุตินำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทันที หลังพบสารก่อโรคร้าย ชี้ให้เวลาถึงสิ้นปี เปิดช่องให้ผู้ประกอบการกักตุนสินค้า

นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยุติการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2 ชนิด ได้แก่ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ทันที หลัง 5 หน่วยงานหลัก ประกอบไปด้วยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม มีมติประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 2 ชนิด แล้ว แต่กลับยุติการนำเข้าในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งสามารถขายต่อไปได้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 อาจเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจกักตุนและกระจายสินค้า จึงขอให้ทบทวนการใช้มติดังกล่าว

นายแพทย์บรรจบ ระบุว่า สารเคมีทั้ง 2 ชนิด เป็นยาพิษอย่างแรง และมี 47 ประเทศยกเลิกการใช้ไปแล้ว เนื่องจากสารดังกล่าวส่วนใหญ่ถูกใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าว มีอันตรายทั้งกับผู้ใช้ และทำให้เกิดสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตรส่งผลต่อผู้บริโภค อาทิ สมาธิสั้น โรคมะเร็ง พาร์กินสัน ความจำเสื่อม ซึมเศร้า เกษตรกรควรทำเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อความปลอดภัย และเห็นว่าควรผลักดันให้แผนความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารเป็นวาระแห่งชาติด้วย

ส่วนวิธีการล้างสารเคมีที่ตกค้างในพืชผลทางเกษตร พบว่า การใช้ ด่างทับทิม , น้ำเกลือ , ผงฟู, น้ำส้มสายชู , รวมไปถึงน้ำยาล้างผัก ก็ไม่สามารถล้างสามารเคมีทั้งสองชนิดนี้ได้ แต่ทำให้เจือจางได้ซึ่งจะต้องล้างด้วยน้ำสะอาดโดยเปิดน้ำไหลผ่านและใช้มือถูไม่ต่ำกว่า 5-10 นาที