ชลประทานเร่งกักน้ำรับมือแล้งช่วยพื้นที่เกษตร หวั่นฝนทิ้งช่วง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม นายเฉลิมชัย จันทร์วงษา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เปิดเผยว่า ที่ จ.นครพนม สถานการณ์ภัยแล้งยังเสี่ยงมีปัญหาฝนทิ้งช่วงขาดน้ำ หลังสภาพน้ำโขงแปรปรวนลดระดับรวดเร็ว ถึงแม้บางช่วงจะเกิดปัญหาน้ำโขงผันผวนเพิ่มระดับเร็ว เนื่องจากทางประเทศจีนมีการระบายน้ำจากเขื่อน แต่ยังเป็นปัญหา เพราะระดับน้ำโขงมีการเพิ่มลดระดับเร็ว เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาขาดน้ำหากประเทศจีนมีการกักน้ำในระยะยาว อาจจะส่งผลกระทบให้แม่น้ำโขงบางพื้นที่แห้งขอด เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ขณะเดียวกันทางด้านชลประทาน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนล่าง ตามแนวทางพระราชดำริ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ที่ควบคุมดูแลเก็บกักน้ำ ที่ไหลมาจากลำน้ำก่ำ ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาสายหลัก จากพื้นที่ หนองหาน จ.สกลนคร ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง ได้มีการปิดประตูระบายน้ำที่กักน้ำจากแม่น้ำสาขา 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเก็บกักน้ำ รักษาปริมาณน้ำให้อยู่ที่ระดับ ประมาณ 40 -50 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณความจุ ที่ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุทั้งหมดประมาณ 60 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร สามารถแจกจ่ายเข้าสู่ระบบชลประทานใช้ทำการเกษตรในพื้นที่ รองรับมือปัญหาภัยแล้ง มีพื้นที่การเกษตรที่รับผิดชอบ กว่า 60,000 ไร่ ให้มีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตร และวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้พียงพอ หรือหากเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง ยังสามารถผันน้ำโขง กลับเข้าสู่ระบบชลประทาน เพื่อส่งจ่ายไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่ขาดน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่นาปรังที่รอการเก็บเกี่ยว พร้อมประกาศเตือนพี่น้องเกษตรกรที่มีการทำนาปรังหรือการเกษตรในพื้นที่ไม่มีระบบชลประทาน ให้งดการเพราะปลูก เนื่องจากปีนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาแล้งจากฝนทิ้งช่วง และขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด