ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดโรงพยาบาลสนาม เร่งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อรองรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง กว่า 100 เตียง
โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร. สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดจะดำเนินการปรับพื้นที่ของ หอประชุมใหญ่ มทร. สุวรรณภูมิ เป็นโรงพยาบาลสนามในเบื้องต้น 100 เตียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกผู้ป่วยที่มีอาการน้อย/ไม่มีอาการ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาควบคุมโรค มีทีมแพทย์คอยดูแล ซึ่งพื้นที่โรงพยาบาลสนามนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากติดถนนหลัก และห่างไกลจากแหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชน ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบในการเตรียมงบประมาณและจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพร้อมต่อการรองรับผู้ป่วย
โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ ในฐานะเจ้าของพื้นที่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดีอย่างยิ่งในการให้ใช้สถานที่เป็นพื้นที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง
ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า อว. ไม่ได้มีแต่เพียงมหาวิทยาลัย แต่ยังมีหน่วยวิจัยและพัฒนาอีกหลายแห่งที่จะเข้าไปช่วยตั้งโรงพยาบาลสนามเมื่อเกิดวิกฤติ ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ตนเองดีใจที่ อว. เป็นกองหนุนที่พร้อมในการทำงานในทุกจังหวัด เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกสาม และประทับใจมากๆ ก็คือ จิตอาสาของชาติ พลทหารจากกองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก (ช่างแสง อยุธยา ) และกองพันทหารม้าที่ 24 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี ส่งกำลังพลมาช่วยขนเตียง ประกอบเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย ในยามที่บ้านเมืองมีปัญหา สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ขวัญและกำลังใจ การที่ทุกหน่วยของ อว. ร่วมมือร่วมใจกันเปิดโรงพยาบาลสนาม ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจ อยากบอกประชาชนไทยว่า “อย่าวิตก ประเทศเรามีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก” และขอให้ความมั่นใจว่า “เราจะผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 3 ไปได้อย่างแน่นอน”