สยามคูโบต้า เดินหน้าสนับสนุน 5 โรงพยาบาลสนาม พร้อมเคียงข้างคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ไปด้วยกัน

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เคียงข้างสังคมไทยสู้วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระลอกใหม่ มอบเงินบริจาค 1.5 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลสนาม 5 แห่ง ภายใต้โครงการ KUBOTA On Your Side ปีที่ 2 พร้อมส่งมอบกำลังใจให้คนไทยทั่วประเทศก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยขณะนี้ อยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อวันจำนวนมาก และมีอัตราการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน สยามคูโบต้าจึงดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ภายใต้โครงการ KUBOTA On Your Side ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยวางมาตรการ 3 แนวทาง ได้แก่ การช่วยเหลือในด้านสาธารณสุข การช่วยเหลือในภาคประชาชน และการช่วยเหลือลูกค้าของสยามคูโบต้า เพื่อส่งกำลังใจให้ประชาชนทั่วประเทศผ่านวิกฤตครั้งนี้ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความช่วยเหลือในระยะยาวอีกด้วย

 

การช่วยเหลือในด้านสาธารณสุข สยามคูโบต้าได้มอบเงินบริจาค จำนวน 1.5 ล้านบาท ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม 5 แห่ง ในจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดสูง ได้แก่ โรงพยาบาลเอราวัณ 2 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาลสนามโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งเงินบริจาคส่วนหนึ่งมาจากพลังน้ำใจของพนักงานสยามคูโบต้า ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งมอบกำลังใจในวิกฤตครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ สยามคูโบต้า ยังได้ให้การช่วยเหลือภาคประชาชน โดยได้ขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตร “KUBOTA Agri e-Learning” ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เจียไต๋ และคอร์สสแควร์ ในการพัฒนาแรงงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านการขับเครื่องจักรกลการเกษตรให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน และองค์ความรู้ในการทำเกษตรเบื้องต้น และเกษตรครบวงจร KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ https://www.coursesquare.co/kubota_csr ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ยังเตรียมสานต่อโครงการ “คูโบต้า…ฟาร์มส่งสุข” เป็นครั้งที่สอง โดยการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรพร้อมสินค้าแปรรูปจาก 5 กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนภายใต้โครงการ “ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า” ซึ่งสยามคูโบต้าได้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ ได้แก่ กลุ่มผักไหม และกลุ่มเกษตรทิพย์ จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มห้วยตาดข่า จังหวัดอุดรธานี กลุ่มตอนิมิตร จังหวัดแพร่ และกลุ่มหนองผักบุ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งต่อกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้บริโภคอาหารจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ

สำหรับการช่วยเหลือลูกค้าของสยามคูโบต้า เราได้ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดและห่วงใยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้า สยามคูโบต้าลีสซิ่งจึงมอบความคุ้มครองประกันโควิด-19 ฟรี มูลค่า 50,000 บาท คุ้มครองนาน 1 ปี โดย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทาง SKL โมบายแอปพลิเคชัน แบบมีสัญญาเช่าซื้อ ได้ที่ https://www.skl-app.com/ จนถึง 30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะครบ 5,000 สิทธิ์

นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เมื่อปีที่ผ่านมา เราตระหนักดีว่า นี่คือสถานการณ์ที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังเข้ามามีส่วนสนับสนุน สยามคูโบต้าจึงได้เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมในทุกภาคของสังคม ซึ่งในปีที่ผ่านมา สยามคูโบต้าได้บริจาคเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตตู้ความดันลบ และหุ่นยนต์รับส่งยาและอาหาร เปิดศูนย์บริการซ่อมเครื่องช่วยหายใจ นอกจากนี้ยังร่วมมือกับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ ตลอดจนจัดโครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไปแล้ว 20 รุ่น

ทั้งนี้ โครงการ KUBOTA On Your Side นับเป็นหัวใจสำคัญที่แสดงถึงความตั้งใจของเราในการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของสยามคูโบต้า ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง เราพร้อมให้ความช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเสียสละเพื่อให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน” นางวราภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย