แปลงใหญ่ชันโรงสมุทรสงคราม เลี้ยงผึ้งจิ๋วในสวนผลไม้ สร้างรายได้ 2 ต่อ

นายวสันต์ ภูผา ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ชันโรง ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยถึงที่มาการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ชันโรงว่า เริ่มต้นจากที่ต้องการเพิ่มผลผลิตในสวนผลไม้ของตัวเอง จึงได้เริ่มเลี้ยงชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว เพื่อช่วยผสมเกสร

ปรากฏว่าชันโรงช่วยให้ผลผลิตไม้ผลทั้งมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ ติดดอกออกผลมากขึ้น ขณะที่ต้นทุนยาฆ่าแมลงลดลง เพราะเลี้ยงชันโรงจะใช้สารเคมีไม่ได้ ซึ่งตนเลี้ยงชันโรงมากว่า 23 ปีแล้ว จึงอยากจะถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับเกษตรกร จึงได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ ประกอบกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ จึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ชันโรงจังหวัดสมุทรสาครขึ้นเมื่อปี 2560

ปัจจุบัน มีสมาชิก จำนวน 41 ราย มีชันโรงรวมกันกว่า 3,000 รัง จุดประสงค์หลักของการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ชันโรงคือ ส่งเสริมการใช้ชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิตในสวนผลไม้ของสมาชิก ลดต้นทุนการผลิตจากการเลิกใช้สารเคมี รวมถึงต่อยอดผลพลอยได้จากชันโรง ด้วยการให้เกษตรกรสวนผลไม้เช่ารังชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสร ราคาค่าเช่ารังละ 30 บาท/รัง/วัน โดยทั่วไปถ้าเป็นสวนที่ปลูกผลไม้เต็มพื้นที่ จะใช้รังชันโรงไม่ต่ำกว่า 10 รัง/ไร่ ระยะเวลาเช่าแตกต่างกันตามแต่ละชนิดของผลไม้ ในการเช่าต้องทำสัญญากับผู้เช่าในเรื่องการดูแลและรักษารังชันโรง

เพราะหากชันโรงตายจากการฉีดยาฆ่าแมลงหรือรังชันโรงหาย ผู้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มให้ผู้ให้เช่าซึ่งนับเป็นอีกทางที่ช่วยให้เกษตรกรลดการพึ่งพาสารเคมีได้อีกด้วย และหากเกษตรกรต้องการซื้อรังชันโรง จะจำหน่ายให้ในราคา 1,500 บาท/รัง ขณะนี้มีเกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้นอกพื้นที่ เช่น มะม่วง ลำไย เงาะ ลิ้นจี่ ติดต่อเช่ารังชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสรจำนวนมาก

เนื่องจากผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่น สวนเงาะเดิมติดผลเฉลี่ยอยู่ที่ 60% พอใช้ชันโรง ติดผล 100% ส้มโอ ติดผลเฉลี่ย 40% เพิ่มขึ้นเป็น 70-80% เป็นต้น ส่วนต้นทุนลดลงจากเดิมบางสวนต้องฉีดยาฆ่าแมลงทุกเดือน เดือนละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ตอนนี้ไม่ต้องใช้สารเคมีเลย เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้น ผู้บริโภคก็ปลอดภัย ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่มีรายได้ที่ดีขึ้นจากผลผลิตไม้ผลที่เพิ่มสูงขึ้น และยังมีรายได้เสริมจากการขายผลผลิตที่ได้จากรังชันโรง ไม่ว่าจะเป็น รังชันโรงขายได้ 1,500 บาท/รัง น้ำผึ้งชันโรง 700-1,000 บาท/กก. และชัน (ยางไม้)

ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยตนรับซื้อผลผลิตจากชันโรงทั้งหมดจากสมาชิก เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่าย ภายใต้ตราสินค้า “ภูผา” เช่น น้ำผึ้งชันโรง สบู่ ครีมอาบน้ำ ยาหม่อง จำหน่ายผ่านช่องทางขายตรง ที่หน้าภูผาฟาร์มชันโรง และเพจเฟซบุ๊กภูผาฟาร์มชันโรง-ศูนย์เพาะเลี้ยงชันโรง บ้านสวนภูผา มีการแบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม

ซึ่งในอนาคตหากผลผลิตของสมาชิกเพิ่มขึ้น ได้วางแผนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งออกไปต่างประเทศด้วย สำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจศึกษาดูงานการเลี้ยงชันโรง หรือต้องการเช่า/ซื้อรังชันโรง เพื่อนำไปเพิ่มผลผลิตสวนผลไม้ สามารถติดต่อประธานกลุ่มแปลงใหญ่ชันโรงจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ที่เบอร์ 089-224-1134