เล็งสมทบเงินเกษตรอินทรีย์ 3 ปี 9 พัน จูงใจเปลี่ยนวิธีเพาะปลูก

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สินค้าเกษตรอินทรีย์หรือสินค้าออร์แกนิกได้รับความนิยมมากในตลาดต่างประเทศ กระทรวงจึงปรับลดขั้นตอนการตรวจรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบเดิม 15 รายการ เป็นตรวจเพิ่มอีกเพียง 5 รายการ โดยเกษตรกรสามารถขอรับการตรวจรับรองได้จากกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยตรวจรับรองเอกชน (ซีบี) ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

“นอกจากลดขั้นตอนการขอตรวจรับรองแล้ว จะขยายซีบีให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นด้วย ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยตั้งเป้าว่าจะมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ประมาณ 1 ล้านไร่ ภายใน 5 ปี” นางชุติมา กล่าวและว่า กระทรวงเกษตรฯ มีแนวคิดจะให้เงินสนับสนุนไร่ละ 2,000 บาท ในปีแรก เพิ่มเป็นไร่ละ 3,000 บาท ในปีที่ 2 และไร่ละ 4,000 บาท ในปีที่ 3 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรอินทรีย์มากขึ้น คาดว่าจะเข้าไปสนับสนุนการทำข้าวออร์แกนิกเป็นรายการแรก

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน