“สยามคูโบต้า” จับมือ “กองทัพบก” มอบเสื้อกันหนาว โครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 22”

มอบเสื้อที่กองทัพบก

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สานต่อความห่วงใย เติมเต็มกำลังใจ มอบไออุ่นให้พี่น้องประชาชน ในโครงการ “คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว” ปีที่ 22 จัดขบวนคาราวานร่วมกับกองทัพบก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาว 10,000 ตัว ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม 4 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดบุรีรัมย์

คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 22

 

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงภาพรวมของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว เป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านชุมชนและสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 ภายใต้โครงการ KUBOTA On Your Side ในการอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน ซึ่งการดำเนินงานของสยามคูโบต้าตลอดระยะเวลา 43 ปี เราไม่เพียงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตรเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของสยามคูโบต้าด้วย

สำหรับปีนี้ สยามคูโบต้า ได้แบ่งปันความอบอุ่นไปยังพี่น้องประชาชน เยาวชน และเกษตรกรที่เดือดร้อนและห่างไกลในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ 2,500 ตัว รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,000 ตัว โดยมีการจัดกิจกรรมตามแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการดูแลพื้นที่ และให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ดำเนินการลำเลียงเสื้อกันหนาวให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ภัยหนาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 22

พร้อมกันนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรม “คูโบต้าเคียงข้างสร้างอนาคต” มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬาและการออกกำลังกายให้แก่น้องๆ นักเรียน และมอบอุปกรณ์ป้องกันและตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้แก่หน่วยงานราชการในพื้นที่ นอกจากนี้ สยามคูโบต้ายังได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยส่งมอบเสื้อกันหนาวจำนวน 1,000 ตัว เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายไปยังพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มเพิ่มเติมด้วย

น้องๆ นักเรียนรับเสื้อกันหนาวจาก คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์

สยามคูโบต้า ภาคภูมิใจที่ได้แบ่งปันความอบอุ่นและกำลังใจ พร้อมกันนี้ขอขอบคุณกองทัพบก ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือ และอยู่เคียงข้างความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมถึงพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่เราเดินทางไปจัดกิจกรรมก็ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เสื้อกันหนาวที่นำมามอบให้นี้จะช่วยสร้างความอบอุ่นและแทนความห่วงใย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ สยามคูโบต้าขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ในเร็ววัน

คูโบต้าพลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 22

จากวันแรกของการริเริ่มโครงการจวบจนปีที่ 22 วันนี้สยามคูโบต้าได้บรรเทาความหนาวให้พี่น้องประชาชนไปแล้วกว่า 150,000 ราย ด้วยความมุ่งหวังสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ พร้อมมุ่งมั่นตอบแทนสังคมเพื่อร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของประชาชนและเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น