สกลนครส่งมอบกระบือเพิ่ม หลังพบประชากรเหลือน้อย หวั่นปัญหาใหญ่ในอนาคต

ณ ที่ทำการกลุ่มธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ บ้านเพีย-โพนก่อ ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์สกลนคร เป็นประธานพิธีมอบกระบือ ในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมี นางสาว จิราพร เบิกบานดี นายอำเภอคำตากล้า ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยปศุสัตว์สกลนครได้รับกระบือเพศเมีย จำนวน 165 ตัว จากโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่บ้านเพีย หมู่ 6 และบ้านโพนก่อ หมู่ 7 ต.หนองบัวสิม จำนวน 65 ราย และกลุ่มธนาคาร โค กระบือ บ้านไทยเจริญ หมู่ 10 ต.นาแต้ จำนวน 100 ราย ซึ่งเป็นกระบือยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต

 โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อลูกกระบือตัวแรกมีอายุครบ 18 เดือน ให้ส่งลูกกระบือตัวที่เกิดถัดไป และแม่กระบือที่ยืมเลี้ยงครบ 5 ปี แล้วจะมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม ก่อนที่จะมอบกระบือแก่เกษตรกร ได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาน ว่าจะไม่ขายไม่ฆ่ากระบือ หากผิดสัญญาขอให้มีอันเป็นไป จากนั้น ได้มอบเครื่องอัดฟาง จำนวน 2 เครื่อง มอบโรงปุ๋ยอินทรีย์ ชมการสาธิตหมักหัวอาหารสัตว์ การฝึกควายไถนา เป็นต้น

น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์สกลนคร เปิดเผยว่า เกษตรกรที่ได้รับกระบือตามพระราชดำริไป เขาดีใจมากเพราะนี่คือความหวัง คือโอกาสในการพลิกผันชีวิต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการเลี้ยงปศุสัตว์ ควบคู่กับการทำการเกษตรอย่างอื่น ที่ไม่ใช้สารเคมีมาช่วยในการผลิต ส่วนกระบือ ก็มีความเป็นห่วงประชากรกระบือมาก เพราะ จากข้อมูลการสำรวจขณะนี้ ทั้งประเทศไทยเรา มีประชากรกระบือไม่ถึง 1 ล้านตัว ดังนั้น ควรเร่งขยายพันธุ์กระบือไปยังเกษตรกรเพื่อการขยายพันธุ์ เพราะหากไม่รีบเร่งดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้ หวั่นจะเกิดปัญหาใหญ่ในอนาคตได้

ที่มา มติชนออนไลน์