“ยันม่าร์” ส่งแทรกเตอร์ตระกูล YM ล้อใหญ่ รุกตลาด งานนา งานไร่

แทรกเตอร์ยันม่าร์ YM357A-L1

หลังจากที่ยันม่าร์ผู้นำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ส่งแทรกเตอร์ YM351A (51แรงม้า) และ YM357A (57 แรงม้า) เครื่องยนต์แรง รอบจัด ประหยัดน้ำมัน ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ ทำให้ยันม่าร์เพิ่มการพัฒนาแทรกเตอร์รุ่นใหม่ YM357A-L1 “ล้อใหญ่” ที่เน้นตอบสนองงานนารวมถึงงานไร่

คุณธัชพล ชวินธนโชติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

YM357A-L1 มีจุดเด่นในเรื่องของการประหยัดน้ำมัน พร้อมฟังก์ชั่นลุยงานนางานไร่พร้อมกับคุณสมบัติพิเศษซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะจากยันม่าร์ ได้แก่ ระบบควบคุมแขนยกอัตโนมัติ (Draft Control Systems) ระบบจะปรับระดับการทำงานของ แขนยกอุปกรณ์หลบหลีกขึ้นลงโดยอัตโนมัติทันที ทำให้ได้คุณภาพงานที่ดี งานเรียบร้อย สม่ำเสมอ

จุดเด่นที่สำคัญ YM357A-L1 ใช้ล้อยางขนาดใหญ่ ขนาด 14.9-28L นิ้ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อีก 15-20 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มแรงฉุดลากได้มากขึ้น เมื่อเพิ่มน้ำหนักเหล็กถ่วงสูงสุด 240 กิโลกรัม (ข้างละ 120 กิโลกรัม) ปรับระยะฐานล้อทั้งล้อหน้าและล้อหลังได้ถึง 4 ระดับ ให้เหมาะกับประเภทการใช้งานและชนิดของพืชที่เพาะปลูก

นอกจากนี้ แขนล่างยังสามารถรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ทั้งประเภท 1 (Category 1) และประเภท 2 (Category 2) ช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุน โดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมได้

 

คุณธัชพล ชวินธนโชติ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เปิดเผยว่า พื้นที่เพาะปลูกพืชเกษตรในประเทศไทยส่วนใหญ่ คือ นาข้าว คิดเป็นร้อยละกว่า 50 ส่วนพืชไร่และพืชประเภทอื่น คิดเป็นร้อยละกว่า 40 ซึ่งผลจากการสำรวจกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โดยรวมพบว่า จำนวนเกษตรกรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 มักจะทำการเกษตรแบบผสม ระหว่างการทำนาและการทำไร่ ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้แทรกเตอร์ที่มีกำลังเครื่องยนต์สูง แรงม้าสูง หากแทรกเตอร์มีน้ำหนักมากเกินไปก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อแปลง ดังนั้น จากคุณสมบัติของแทรกเตอร์  ยันม่าร์ YM357A-L1 รุ่นนี้ เชื่อว่าตอบโจทย์เกษตรกรอย่างแน่นอน