สตูลกำจัด “หนอนหัวดำ” วอนเจ้าของสวนร่วมมือ

นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีการผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยบูรณาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด พื้นที่รวม 78,954 ไร่ แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน คือ เร่งตัดทางใบที่ถูกหนอนหัวดำทำลายพร้อมนำมาเผา พ่นด้วยเชื้อ BT ปล่อยแตนเบียน พ่นสารเคมีทางใบ และฉีดสารเคมีเข้าต้นตามหลักวิชาการที่ไม่ส่งผลต่อผู้บริโภค

สำหรับจังหวัดสตูลก่อนหน้านี้พบหนอนหัวดำในพื้นที่อำเภอละงู จำนวน 16 ไร่ และเมื่อทางรัฐได้ลงพื้นที่ช่วยกำจัดหนอนหัวดำ พบว่ามีปริมาณลดลงเหลือเพียง 9 ไร่ที่ยังคงมีปัญหาอยู่

อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกรเจ้าของสวน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยผลักดันไม่ให้หนอนหัวดำแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น หากพบพื้นที่อื่นที่มีการแพร่ระบาดของหนอนหัวดำ และไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสวน ก็จะใช้ พ.ร.บ. กักพืชประกาศเป็นเขตควบคุมศัตรูพืช

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด