แก้กฎหมาย “บัตรทอง” ไม่มีเรื่องประเด็น “ร่วมจ่าย”

“ปิยะสกล” ลั่นแก้ “กม.บัตรทอง” เพื่อประชาชน ย้ำชัดไร้แก้ประเด็นร่วมจ่าย อย่ากลัวไปก่อน วอนศึกษาดีๆ

จากกรณีการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่…) พ.ศ. …ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยภาคประชาชนมองว่ากระบวนการยกร่างขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และเกิดกระแสคัดค้านและวอล์กเอาต์จากเวทีประชาพิจารณ์ใน 2 ภาค คือ ภาคเหนือและภาคใต้ เหลืออีก 2 เวที คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 17 มิถุนายน และภาคกลาง กทม. วันที่ 18 มิถุนายนนี้

ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวระหว่างการแถลงเรื่อง “ความจริงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ว่า อยากให้คนที่ยกประเด็นคัดค้านต่างๆ ได้ศึกษาร่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงแก้ไขจริงๆ บางคนยกประเด็นออกมามองถึงว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ในร่าง พ.ร.บ. เองไม่ได้เขียนสิ่งนั้นไว้เลย เป็นการกลัวไปก่อนทั้งสิ้น หากเป็นแบบนี้คิดว่ามันคงจะลำบากในการจับประเด็นที่เกิดขึ้น

นพ. ปิยะสกล กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพที่ตนเป็นคนแต่งตั้ง โดยบอกว่ามีผู้แทนภาคประชาชนเพียง 2 คนนั้น ซึ่งก่อนที่จะลงนามแต่งตั้งได้มีการสอบถามก่อนแล้วว่าทุกคนอยู่ในสภาวะสมดุลหรือไม่ คณะกรรมการมีทั้งหมด 27 คน ที่เหลือใช่ภาคประชาชนหรือไม่ เช่น ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก็เป็นตัวแทนประชาชนเพราะมาจากการเลือกของประชาชน คณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) จึงมีความสมดุลทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขผลกระทบให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด และส่วนตัวไม่เคยเข้าไปละลาบละล้วงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และการทำหน้าที่ไม่มีข้อเคลือบแฝงแม้แต่น้อย เพราะฉะนั้น ต้องเชื่อและไว้ใจคณะกรรมการชุดนี้ ส่วนการวอล์กเอาต์ออกจากเวทีประชาพิจารณ์ในภูมิภาคของเครือข่ายคนรักหลักประกันจริงๆ ถือเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตย ขอเพียงอย่าทำให้เกิดความระส่ำระสาย แต่เวทีประชาพิจารณ์ไม่ได้ล่ม เพราะยังมีภาคประชาชนอื่นๆ เข้าร่วมอีก 300-400 คน แต่มีคนออกจากเวทีราว 80 คน ที่ประชุมก็ยังเดินหน้าต่อไปได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ยังมีคนมองว่ามีการแก้ไขเกี่ยวกับประเด็นการร่วมจ่าย นพ. ปิยะสกล กล่าวว่า ไม่เห็นมีอยู่ในร่าง พ.ร.บ. ที่แก้ไขเลย แต่มีอยู่ข้อหนึ่งใน พ.ร.บ.หลักประกันฉบับเดิมที่มีอยู่แล้วพูดถึงว่าอาจจะให้มีการจ่ายร่วมได้ ที่เห็นภาพชัดคือ คนใช้บริการจ่าย 30 บาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในร่าง พ.ร.บ. ใหม่ เพียงแต่ไม่ได้มีการแก้ไขในร่าง พ.ร.บ. ใหม่ และร่าง พ.ร.บ. ใหม่ก็ไม่ได้มีสักคำเดียวว่าจะให้มีการจ่ายร่วม ทุกอย่างใน พ.ร.บ. ต้องมีความยืดหยุ่นได้ เพื่อให้อนาคตสามารถปรับได้ก็ปรับได้

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน