ปณท.รุกธุรกิจออนไลน์

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาให้คณะผู้บริหารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ว่า นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงดิจิทัล เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของไทย โดยให้ชุมชนที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐใช้ประโยชน์สร้างรายได้ให้ชุมชน นำสินค้าและบริการมาซื้อขายบนร้านค้าออนไลน์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ชุมชนทำการค้าขายแบบออนไลน์ ตามโครงการ e-Commerce ชุมชนของรัฐบาล

อาศัยศักยภาพไปรษณีย์ไทยที่มีสาขาทั่วประเทศ 5,000 แห่ง เครือข่ายคน 30,000 คน เครือข่ายขนส่งมากกว่า 400 เส้นทาง ร่วมกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 24,700 หมู่บ้าน

พล.อ. สาธิต พิธรัตน์ ปธ.กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย กล่าวว่า นำจุดแข็งการขนส่งและระบบไอทีเข้ามาช่วย เป็นช่องทางขนส่งและกระจายสินค้าให้พี่น้องเกษตรกรไทย คาดว่าจะสามารถเชื่อมโยงระบบพร้อมโพสต์ และเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com รวมถึงเครื่อง POS เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการผ่านระบบของ ปณท.

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด