มทร.สุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบมาตรวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร. สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และ นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ ห้อง Jomtien 9 โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดชลบุรี