Koh Mak Farm Organic จากฟาร์มสู่เชฟเทเบิ้ล@เกาะหมาก

“เกาะหมาก” จังหวัดตราด ความมีเสน่ห์อยู่ที่บรรยากาศเงียบสงบ ทะเลใส สวยงาม ธรรมชาติยังบริสุทธิ์ไร้มลภาวะ ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี การเดินทางที่สะดวกสบายด้วยเรือ     สปีดโบ๊ตใช้เวลาเพียง 45 นาทีจากฝั่งอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด แถมเที่ยว 3 เกาะ แบบวันเดย์ทริป คือ เกาะกระดาด เกาะขายหัวเราะได้สบายๆ เกาะหมากเป็นเกาะเล็กๆ มี  รีสอร์ตที่พักเพียง 45 แห่ง จำนวน 600 ห้อง จึงทำให้นักท่องเที่ยวมีจำนวนไม่มากนัก 7-8 ปีที่ผ่านมา เกาะหมากได้รับการพัฒนาจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์กรมหาชน) หรือ อพท. เป็นต้นแบบเกาะโลว์คาร์บอน กิจกรรมการท่องเที่ยว การขนส่ง อาหารการกินจึงเป็นแนวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปี 2564 อบต.เกาะหมากได้รับรางวัลมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน และเป้าหมาย อพท. กำลังพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)     1 ใน 100 แห่งแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก ปี 2565

นักท่องเที่ยวบนเกาะหมาก 90 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นชาวต่างประเทศมาพักยาวนาน 2-3 สัปดาห์ หรือเช่าที่พักรายเดือน แต่ช่วง 2 ปีเศษสถานการณ์โควิด-19 นักท่องเที่ยวต่างประเทศลดหายไป มีนักท่องเที่ยวไทยที่ชื่นชมธรรมชาติเข้ามาทดแทนแต่ไม่มากนัก ผู้ประกอบการหลายรายพยายามปรับตัวให้อยู่กับโควิด-19 อย่างปลอดภัย เน้นการให้บริการนักท่องเที่ยวคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นโดยชูอัตลักษณ์อันโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวโลว์คาร์บอนและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หรือ BCG เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม 

 

บ่มเพาะประสบการณ์ 7-8 ปี ก่อนทำจริง

คุณประจิตรา ประชุมแพทย์

คุณประจิตรา ประชุมแพทย์ หรือ คุณดวง เล่าว่า ด้วยนิสัยเดิมๆ และความชื่นชอบส่วนตัวชอบการท่องเที่ยวแบบชุมชนวีถีชีวิตของชาวบ้านท่ามกลางธรรมชาติอยู่แล้ว เมื่อมาทำงานกับ อพท. 7-8 ปี ได้รับการบ่มเพาะความรู้ สร้างประสบการณ์ และการบริหารงาน ซึ่งเกาะหมากเป็นพื้นที่เป้าหมายต้นแบบโลว์คาร์บอน เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ อพท. คุ้นเคยกับชุมชนเกาะหมาก จึงเริ่มต้นด้วยการทำ “เกาะหมากฟาร์ม” ฟาร์มเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังที่ “เกาะหมากรีสอร์ต” เมื่อ 1-2 ปีนี้ โดยมีผู้ใหญ่ใจดี คุณจักรพรรดิ ตะเวทิกุล เจ้าของเกาะหมากรีสอร์ต ให้ช่วยดูแลเกาะหมากฟาร์มของรีสอร์ต เมื่อปี 2563 ซึ่งมี ลุงจัน และภรรยา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์เป็นผู้ช่วย ทำให้ได้เรียนรู้ต่อยอดและลงมือทำจริงจังไปด้วย พร้อมๆ กับคิดพัฒนาระบบการจัดการทางด้านการตลาด ให้ฟาร์มมีพืชผักหมุนเวียนออกมาขายได้ทุกวันตลอดปี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม

กลุ่มลูกค้าฟินแลนด์

 

คุณดวง เล่าว่า ด้วยเกาะหมากเป็นเกาะที่ห่างไกลฝั่ง หากจะส่งสินค้ามาด้วยเรือไม้ให้ประหยัดค่าขนส่งต้องเสียเวลาร่วม 3 ชั่วโมง แต่ถ้าขนส่งรวดเร็วด้วยเรือสปีดโบ๊ตเพียง 45 นาที แต่ค่าขนส่งแพง ตอนทำงานอยู่กับ อพท. ได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรีสอร์ต ได้ปลูกผักผลไม้เองและนำเศษอาหารเป็นปุ๋ย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและลดการปลดปล่อยพลังงานคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เกาะหมากรีสอร์ตได้เป็นต้นแบบการปลูกผักผลไม้อินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จ มีผักผลไม้ที่ปลูกใช้ในรีสอร์ตและส่งให้รีสอร์ตอื่นๆ ด้วย บางครั้งมีนักท่องเที่ยวหรือคนเกาะซื้อไปเป็นของฝากด้วย

“เกาะหมากฟาร์ม เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิกฟาร์ม ใช้เศษอาหารที่เก็บมาจากรีสอร์ต ทำปุ๋ยหมักเอง เลี้ยงไส้เดือนใช้มูลไส้เดือนทำน้ำหมักชีวภาพ ส่วนวัสดุที่ใช้ปลูกพืชผักสวนครัวใช้ของเหลือใช้ที่เป็นขยะ ถูกทิ้งขว้าง เช่น ตู้เย็นที่ไม่ใช้แล้ว กล่องโฟม ยางรถยนต์ กะละมังเก่าๆ พืชผักบางชนิดยกแปลงทำร่องติดตั้งระบบสปริงเกลอร์ให้น้ำ เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า จิงจูฉ่าย หรือยกแคร่ให้สูงขึ้นใช้ซาแรนคลุมบังแดดฝน ส่วนพืชที่ทนแดดฝนจะปลูกกลางแจ้ง เช่น กล้วย มะนาวไร้เมล็ด ส่วนพืชผักที่ศัตรูพืชทำลายได้ง่ายจะปลูกในโดม ภายในแบ่งเป็นแปลงขนาดเล็ก ปลูกผักสลัด แยกชนิดผักและปลูกหมุนเวียนให้มีผลผลิตทยอยออกตลอดปี”

คุณวริศรา อริยวงค์ปรีชา เชฟเล้ง (ซ้าย) กับลูกค้าต่างชาติ
ลูกค้าชาวเยอรมัน

“ส่วนการเพาะเห็ดนางฟ้าจะทำโรงเรือนต่างหาก หรือเสาวรสปลูกใช้ผลแล้วตกแต่งเพื่อความสวยงามได้ร่มเงา ในฟาร์มลูกค้าสนใจซื้อผักต่างๆ จะเดินเที่ยวชมในฟาร์มก่อนจะได้เห็นความหลากหลายและความสดของผักที่นำมาปรุงอาหาร ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นชาวต่างประเทศสนใจอาหารเพื่อสุขภาพ ที่นี่มีนักท่องเที่ยวพักอยู่บ้านเช่านานเป็นเดือน เราจะอธิบายให้เขารู้จักผักชนิดต่างๆ ประโยชน์ บางอย่างเป็นสมุนไพรดีต่อสุขภาพ เมื่อลูกค้าประทับใจจะเป็นลูกค้าประจำและบอกต่อ”

 

เกาะหมากฟาร์ม สู่เกาะหมากฟาร์ม ออร์แกนิก

เชฟเทเบิ้ล แห่งแรกบนเกาะหมาก

คุณดวง เล่าว่า ทำเกาะหมากฟาร์มเกษตรอินทรีย์มาระยะหนึ่ง จึงคิดว่าน่าจะนำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าปรุงอาหารสดๆ จากฟาร์มให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานน่าจะคุ้มทุนมากกว่าขายผักอย่างเดียว จึงร่วมกับเพื่อน คุณวริศรา อริยวงศ์ปรีชา หรือ “เชฟเล้ง” ที่มีประสบการณ์เชฟ 18 ปี เปิดคอร์สสอนทำอาหาร “ไทยสมายคุกกิ้งสคูล” ที่เกาะหมาก เห็นว่าชาวต่างประเทศชอบ สนใจอาหารไทยมาก จึงเปิดร้านอาหาร “Koh Mak Farm Organic” ใช้พืชผักสดๆ ทุกชนิดจากฟาร์มและอาหารสดๆ ทะเลบนเกาะ ให้บริการแบบเชฟเทเบิ้ล (Chef’s Table) เป้าหมายคือนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่นิยมรับประทานอาหารดินเนอร์ในบรรยากาศส่วนตัว โดยเปิดรับจองไม่เกินวันละ 1 โต๊ะเท่านั้น ประมาณ 2-10 คน และมีให้บริการอาหารกลางวันจะเป็นอาหารจานเดียว สลัด ส่วนใหญ่มารับประทานกันเป็นครอบครัว

ลูกค้าคนไทยคู่แรก
ข้าวยำสมุนไพร

คุณวริศรา เล่าถึงการเปิดร้านอาหาร Koh Mak Farm Organic ว่า ต้นทุนการปลูกผัก  ออร์แกนิกค่อนข้างสูง แต่ราคาขายจะใกล้เคียงกับผักทั่วๆ ไป ยากที่จะได้ทุนคืน ถ้าเปิดเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพ โดยใช้วัตถุดิบของฟาร์มเราเองที่มีคุณภาพความสด ปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จะสร้างมูลค่าได้มาก และลักษณะของร้านอาหารแบบเชฟเทเบิ้ลยังไม่มีที่ไหนบนเกาะหมาก และด้วยปัจจัยอีก 4-5 ข้อทำให้ตัดสินใจร่วมกับคุณดวงเปิดบริการแบบเชฟเทเบิ้ล คือ 1. ชาวต่างประเทศชอบรับประทานอาหาร-ขนมไทย และให้ความสำคัญกับสุขภาพ อาหาร ออร์แกนิกปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซ็นต์ 2. ฟาร์มมีพืชผักสดทุกวัน เนื้อสัตว์ อาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาอินทรี หอยเชลล์ กุ้งลายเสือ หาได้บนเกาะทุกวัน ไม่ต้องสต๊อก 3. ใช้แรงงานน้อยกว่าร้านอาหารทั่วไป และให้จองล่วงหน้า รับเพียงโต๊ะเดียวทำให้บริการจัดการได้ง่ายขึ้น 4. การให้บริการแบบเชฟเทเบิ้ลที่มีความพิเศษเป็นส่วนตัวเฉพาะลูกค้าเพียงโต๊ะเดียว สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านเมนูอาหารที่เสิร์ฟ จะสร้างความประทับใจได้ดี และ 5. ที่ตั้งร้าน เกาะหมากออร์แกนิกฟาร์ม บรรยากาศเป็นธรรมชาติ เงียบสงบ และมีความเป็นส่วนตัว

 

“กลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศที่อยู่ในไทยระยะยาว 3-6 เดือนที่เคยมาซื้อผักในฟาร์ม มีกลุ่มที่มาเรียนทำอาหารที่ไทยสมายคุกกิ้งสคูล ที่เขารู้สึกต้องการรับประทานอาหารจากฝีมือเชฟบ้าง และเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไป ตอนนี้มีลูกค้า Test&Go รวมทั้ง Sandbox ทำให้ช่วงที่เปิดตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 2565 มีลูกค้าจองมาแทบทุกวัน แต่เดือนกุมภาพันธ์ลดน้อยลง คงต้องใช้ระยะเวลาแม้จะเปิดรับนักท่องเที่ยวใหม่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ แต่ถึงอย่างไร เกาะหมากฟาร์มออร์แกนิกจะยังคงให้บริการแบบเชฟเทเบิ้ลเพียงโต๊ะเดียว ด้วยปัจจัยต่างๆ และเห็นว่าสอดคล้องกับการท่องเที่ยวบนเกาะหมาก แบบโลว์คาร์บอน และ SCG เป้าหมายต้องการให้ “Koh Mak Farm Organic” เป็นต้นแบบร้านอาหารกรีนเรสเตอรองต์ (Green Restuarant) ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ เพราะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มยุโรป” เชฟเล้ง กล่าว

 

 

เสาวรสสดๆ

เสิร์ฟ 7 เมนู ราคา 1,000 บาท ต่อคน

คุณดวงและเชฟเล้ง เล่าว่า ลูกค้าเชฟเทเบิ้ลต้องจองดินเนอร์ล่วงหน้า ราคา 1,000 บาท ต่อคน “เมนูอาหาร เสิร์ฟ 7 เมนู โดยจะถามลูกค้าก่อนจัดทำเมนูเสิร์ฟว่าชอบหรือไม่ รับประทานอาหารประเภทไหน และมีอาหารแบบ “ฟิวชั่น” ประยุกต์อาหารไทยกับต่างชาติ อาหารซีฟู้ดจะมีตามที่เพื่อนชาวประมงหามาได้ เช่น หมึก กุ้ง ปลา และใช้ผักสดในฟาร์ม ลูกค้าที่มามีเวลคัม ดริ๊งก์ เป็นเสาวรสสมูทตี้ เมนูอาหาร 7 อย่าง มี 3 เซ็ต เริ่มจากอาหาว่างหรือออร์เดิร์ฟ เช่น เปาะเปี๊ยะผักสด เมี่ยงคำ ต่อด้วยเมนคอร์ส ลาบทะเล (ปลาน้ำดอกไม้ทอดแล้วแต่ฤดูกาล)    ผัดไทยกุ้งสด ไก่สเต๊ก ปลาอินทรีย่างกับสลัดต้นทานตะวันอ่อน ทะเลย่างน้ำจิ้มซีฟู้ด ข้าวยำสมุนไพร ทะเลผัดพริกเกลือ ซุปผักโขม อาหารฟิวชั่น ย่างหมูสับหม่าล่า ซูกินี ข้าวเหนียวปั้นซูชิ และของหวาน ไอศกรีม บัวลอยน้ำขิง ถ้าลูกค้านำเครื่องดื่มไวน์มาด้วยจะไม่คิดค่าเปิด

ปลาอินทรีย่าง กับสลัดต้นทานตะวันอ่อน
เสาวรสสมูทตี้

“ลูกค้าดินเนอร์ที่มาส่วนใหญ่เป็นคู่รัก เพื่อนสนิท ชื่นชอบบรรยากาศเงียบ สงบเป็นส่วนตัว จะเที่ยวชมแปลงผักที่จะใช้ปรุงอาหาร Farm to Table เปิดบริการ 2 เฟต ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นชาวต่างประเทศ เยอรมนี ฟินแลนด์ เบลเยียม ที่ให้ความสำคัญอาหารดินเนอร์ มีหนุ่มสาวคนไทยคู่แรกปลายเดือนมกราคมนี้บอกว่ารู้สึกประทับใจ Koh Mak Farm Organic มาก เคยรับประทานเชฟเทเบิ้ลที่อื่นมาก่อนในเมืองท่องเที่ยวของไทยและต่างประเทศ ชื่นชอบความพิเศษที่รู้สึกฟินตรง “ความสดของผัก” ทั้งสด สะอาด ไร้สารพิษ ขนาดใบชะมวงยังหวานกรอบ และรสชาติของน้ำสลัดที่รับประทานกับผักสดๆ ละมุน ลงตัวมาก อาหารทะเลเสมือนขึ้นทะเลก็เข้าครัวเลย เมนูลาบทะเล ปลาหมึกหวานกรอบ เนื้อกุ้งนี่เด้งดึ๋ง และคิดว่าจะกลับมาเกาะหมากอีก ทำให้รู้สึกมีกำลังใจและมีความสุขมากที่ลูกค้าไทยชื่นชอบด้วย” เชฟเล้ง กล่าว

ผักสลัดในโรงเรือน
โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ใช้กระบะทรายให้ความร้อน
แปลงผัก

Koh Mak Farm Organic เป็นเสน่ห์ส่วนหนึ่งของเกาะหมาก ห้ามพลาดที่จะเปิดประสบการณ์เชฟเทเบิ้ล สนใจสอบถามคุณดวง โทร. 097-946-2641 ที่นี่บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า เที่ยวรอบเกาะอีกด้วย