กรมการข้าว เตือนชาวนา อย่าใช้น้ำยาล้างห้องน้ำพ่นต้นข้าว ย้ำไม่ช่วยป้องกันโรคและกำจัดศัตรูข้าว เสี่ยงส่งผลให้ใบข้าวไหม้

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากกรณีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ ที่มีเกษตรกรนำน้ำยาล้างห้องน้ำมาผสมกับน้ำเพื่อฉีดพ่นต้นข้าว โดยมีการระบุว่าใช้ได้ผลจริงสามารถป้องกันโรคที่เกิดกับต้นข้าวได้ กรมการข้าว จึงขอย้ำเตือนเกษตรกรว่าไม่ควรนำน้ำยาล้างห้องน้ำหรือผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์มาใช้เป็นส่วนผสมในการฉีดพ่น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้มีคุณสมบัติในการเป็นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว และมีความเข้มข้นของสารเคมีสูง หากนำมาฉีดพ่นอาจทำให้ใบข้าวและต้นข้าวเกิดความเป็นพิษจากสารเคมี และส่งผลให้ใบข้าวไหม้และแห้งตายได้