อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เดินหน้า หารือ อพท.ยกระดับการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าพบ ดร.      ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

มทร.ศรีวิชัย มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ และมีประเด็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงมีงานวิจัย และบริการวิชาการในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

นอกจากนี้ มทร.ศรีวิชัย ยังมีจุดหมายการทำงานด้านการท่องเที่ยวระดับมืออาชีพ และด้วย วทน. ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชน ในรูปแบบของจตุรภาคี ในพื้นที่อยู่แล้ว นับ 10 ปี เช่น เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก ชุมชนท่องเที่ยวรอบๆ ทะเล เช่น ชุมชนคลองแดน ชุมชนท่าหิน ชุดชนรำแดง และคาดว่าจะดำเนินการแบบนี้ต่อไป เพื่อให้ชาวสงขลา และพี่น้องประชาชนรอบๆ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทั้ง นครศรีฯ พัทลุง สงขลา จำนวนทั้งสิ้น 15 อำเภอ ได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่พิเศษด้านการท่องเที่ยว และนำไปสู่การสร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานระดับสากล เน้นพัฒนา ชุมชน สังคม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้มีรายได้เสริม