ม.มหิดล เปิดประตูสู่ฐานข้อมูลพยาบาลศาสตร์ไทยที่สมบูรณ์แบบและไร้ขีดจำกัดครั้งแรก

รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     ซึ่งเป็นคณะพยาบาลศาสตร์แห่งแรก และเปรียบเหมือน “รากฐานทางการพยาบาล” ของประเทศไทย เปิดเผยถึงข่าวดีสำหรับนักศึกษาพยาบาลอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลทั่วประเทศว่า ที่ผ่านมา คณะฯ ได้ระดมสรรพกำลังสร้างเครือข่ายห้องสมุดพยาบาลทั่วประเทศ จนปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 44 แห่งจากทั้งหมดเกือบ 50 แห่งทั่วประเทศ และได้เปิดทางเข้าแบบเสรี (Open Access Gateway) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้พี่น้องชาวพยาบาลจากทั่วประเทศ และทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีเงื่อนไข ผ่าน “เครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย” (Thailand Nursing Library Network)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลแบบ  evidence based ที่จะเอื้ออำนวยและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีผู้ใช้ (user) ต้องการค้นคว้าเพื่อศึกษาหนทางสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ จากแหล่งข้อมูลที่รวบรวมจากผลงานของเหล่าบรรดาปรมาจารย์ทางพยาบาลศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยแบบเร่งด่วน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้แบบ Full text หรือเต็มรูปแบบ ได้ในชั่วลัดนิ้วมือเดียว

นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษและที่ปรึกษาหัวหน้างานห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล คือ เบื้องหลังสำคัญของการสรรค์สร้าง “เครือข่ายห้องสมุดทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย” (Thailand Nursing Library Network) ผู้ฝากผลงานไว้ผ่าน R2R (Routine to Research) หรือการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ที่เกิดขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านห้องสมุดที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเกือบ 4 ทศวรรษ

โดยได้ค้นพบว่า “เครือข่ายดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” ซึ่งจากการระดมสรรพกำลังสร้างเครือข่ายห้องสมุดพยาบาลทั่วประเทศนำโดย ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 44 แห่ง จากทั้งหมดเกือบ 50 แห่งทั่วประเทศนั้น นอกจากจะได้ “พันธมิตร” ทางข้อมูลข่าวสารพยาบาลศาสตร์ที่สมบูรณ์และแข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยแล้ว ยังทำให้สามารถประหยัดทรัพยากรได้ผ่านการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างเครือข่าย แทนที่ต่างคนต่างต้องซื้อฐานข้อมูลมาใช้จ่ายอีกเป็นจำนวนมหาศาล


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354