ม.มหิดล เปิดโลกเมตาเวิร์สท่องอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติครั้งแรก

นับเป็นครั้งแรกของ “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” แห่งโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหนึ่งใน “แลนด์มาร์ค” ที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม ที่จะได้ “ย่อโลก” สมุนไพรนานาชนิด และธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ในพื้นที่ 140 ไร่ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ “ปัญญาของแผ่นดิน” เข้าสู่ “โลกแห่งเมตาเวิร์ส” เพื่อการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในโลกเสมือนจริง

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ (MUIT) สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SIET) มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำ “VR TOUR” (Virtual Tour) พาชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แบบ 360 องศา โดยเป็นการพาเที่ยวใน “โลกเสมือนจริง” เพื่อทดแทนในช่วงวิกฤติ COVID-19 ที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ต้องปิดทำการตามประกาศของสาธารณสุขจังหวัด และเพื่อปรับปรุงพื้นที่เตรียมพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยจะได้มีการเพิ่มจุดเยี่ยมชมภายในอุทยานฯ ให้ตอบโจทย์โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับในหัวข้อ “ลานนานาสมุนไพร” ออกแบบโดยนักศึกษา SIET มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มนักศึกษา SIET มหาวิทยาลัยมหิดล ดังกล่าว ได้ทุ่มเทนำเสนอพรรณไม้สมุนไพร 18 ชนิด ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งควรค่าแก่การศึกษา ผ่านภาพถ่ายสมุนไพรน่ารู้ที่แสดงชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งได้แสดงสรรพคุณของสมุนไพรไว้ด้วยอย่างครบครัน อาทิ กระดังงาไทย ผักเชียงดา กระแจะ พะยอม กำแพงเจ็ดชั้น อุโลก อัญชันต้น ประยงค์ ปรู๋ ชิงชี่ เปล้าใหญ่ ตีนนก ชุมเห็ดเทศ ขลู่ ระย่อนน้อย พฤกษ์ สำรองกะโหลก และพลับพลึง

สิ่งที่ผู้เข้าชม “VR TOUR 360 องศา” อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จะได้สัมผัสนอกจากความรู้ที่จะได้จากการเยี่ยมชมสมุนไพรภายในอุทยานฯ แล้ว ยังจะได้ดื่มด่ำไปกับความงามของวิวทิวทัศน์ที่จะทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกประทับใจ เหมือนได้เดินเข้าไปสัมผัสในโลกจริงด้วยตัวเองแบบ 360 องศา ร่วมนำเสนอโดย นายเฉลิมพล ภูวัชร์อดิสิฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา งานพัฒนาสื่อผสม กองเทคโนโลยีสารสนเทศ (MUIT) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่ง “VR TOUR 360 องศา” จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับผู้มาเยือนพื้นที่จริงในวันที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จะกลับมาเปิดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไปอย่างเต็มรูปแบบประมาณต้นปีหน้า โดยนับเป็น “นวัตกรรมทางการศึกษา” ที่นักศึกษาผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถนำไปใช้เป็น Portfolio หรือ แฟ้มผลงาน เพื่อขยายผลทางการศึกษา และนำไปประกอบวิชาชีพผลิตสื่อทางการศึกษาต่อไปได้อีกด้วย


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354