“ไร่ชาลี” ปลูกกระท่อมออร์แกนิก Medical grade-ขายคาร์บอนเครดิต

พืชกระท่อม (kratom) เป็นพืชวงศ์เดียวกับกาแฟ และเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ที่มีตำรายาโบราณและตำราแพทย์แผนปัจจุบันรองรับมากมาย เช่น 1. ช่วยบำรุงกำลังเพิ่มพลังให้ทำงานได้นานขึ้น 2. รักษาอาการลำไส้ติดเชื้อ 3. ช่วยแก้อาการปวดฟัน 4. ช่วยลดความดันโลหิตสูง 5. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน 6. ช่วยรักษาแผลในปาก แก้ไอ 7. ช่วยลดอาการปวดที่มีผลดีกว่ามอร์ฟีน 13 เท่า เพราะมีสารสำคัญคือ “ไมทราไจนีน” ซึ่งพบในกระท่อมสายพันธุ์ไทย สูงถึง 66% มีส่วนช่วยกดประสาทส่วนกลาง สามารถลดอาการปวดได้ดี 8. ลดอาการขาดยาจากสารเสพติดประเภทเฮโรอีน ฝิ่น มอร์ฟีน

แปลงปลูกกระท่อมพันธุ์ก้านเเดง ที่ติดเครื่องหมาย QR Code

ปัจจุบัน รัฐบาลปลดล็อกให้ “กระท่อม” เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจไทย ทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร ทั้งด้านการปลูก การดูแลรักษา มาตรฐานพืชกระท่อม การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ตลอดจนการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มพืชกระท่อมเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรกันอย่างต่อเนื่อง

แปลงปลูกพืชกระท่อมของไร่ชาลี

เจ้าของร้านอาหารไทยในอเมริกา

ปลูกพืชกระท่อมเป็นอาชีพเสริม

คุณชาลี หรือ คุณชัยวัฒน์ กลอยเทพ เจ้าของ ไร่ชาลี กระท่อมไทย Medical grade เนื้อที่ 30 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ คุณชาลีทำธุรกิจร้านอาหารไทยและร้านซูชิ อยู่รัฐเมน ประเทศสหรัฐอเมริกา มานานหลายสิบปี ปัจจุบัน คุณชาลีสนใจปลูกพืชกระท่อมเชิงการค้า เพราะเล็งเห็นศักยภาพของพืชกระท่อมในฐานะพืชสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์มากมาย เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ทั่วโลก โดยเฉพาะที่ตลาดสหรัฐอเมริกา

คุณชาลีและพันธมิตรทางการค้า

หลังจากศึกษาเรื่องข้อมูลการปลูกดูแลรักษา การปลูก การแปรรูป การตลาด รวมทั้งสายพันธุ์พืชกระท่อม มาได้ระยะหนึ่ง คุณชาลีตัดสินใจลงทุนปลูกพืชกระท่อมเนื้อที่ 30 ไร่ โดยซื้อพันธุ์ต้นกระท่อมก้านแดง จากบริษัท กระท่อมไทยอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมทำสัญญาเป็นลูกไร่บริษัท โดยบริษัทได้ส่ง คุณวิโรจน์ พงศ์อิสระ มาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับคุณชาลี ตั้งแต่เรื่องการวางแผนการลงทุน การปลูกดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวพืชกระท่อม

คุณชาลีกับต้นกระท่อมพันธุ์ก้านเเดง

คุณชาลี กล่าวว่า พืชกระท่อมมีสรรพคุณทางยามากมาย ช่วยบำรุงเพิ่มพลังให้ร่างกาย ช่วยลดความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ฯลฯ ผมตั้งใจปลูกพืชกระท่อมไทยให้ได้มาตรฐาน Medical grade เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ คาดว่าจะสามารถเริ่มเก็บผลผลิตรุ่นแรกในช่วงปลายปี 2565 หรือช่วงต้นปี 2566 โดยบริษัท กระท่อมไทยอุตสาหกรรม จำกัด รับซื้อผลผลิตคืน โดยให้ราคาใบกระท่อมที่กิโลกรัมละ 200 บาท

“ต้นกระท่อมที่ปลูกในไร่ชาลี จำนวน 3,000 ต้น ติดเครื่องหมาย QR Code ทุกต้นจึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการปลูกดูแล การเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกัน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขายคาร์บอนเครดิตเพื่อเป็นรายได้เสริมในอนาคตอีกด้วย” คุณชาลี กล่าว

คุณชาลีกับต้นกระท่อมพันธุ์ก้านเเดง

การปลูกดูแล ทำไม่ยาก

สำหรับแปลงปลูกแบบกลางแจ้ง ดินที่ใช้ปลูกกระท่อมควรเป็นดินร่วนซุย เตรียมแปลงปลูกโดยการขุดหลุม กว้างxยาวxลึก ประมาณ 50x50x50 เซนติเมตร โดยแยกดินที่ขุดเป็น 2 กอง คือ ดินชั้นบน ดินชั้นล่าง รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต ประมาณ 200 กรัม แล้วนำดินชั้นบนผสมกับปุ๋ยหมักใส่ภายในหลุม ควรปลูกต้นกระท่อมในช่วงฤดูฝน ปลูกพืชกระท่อมระยะห่าง 4×4 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกพืชกระท่อมได้จำนวน 100 ต้นพอดี ทั้งนี้ พื้นที่การปลูกสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะแปลงปลูกในแต่ละพื้นที่

คุณวิโรจน์ พงศ์อิสระ

ด้าน คุณไก่ หรือ คุณวิโรจน์ พงศ์อิสระ โทร. 084-536-2904 เจ้าของกิจการ บ้านไร่พงศ์อิสระ ฟาร์มสเตย์ กล่าวในฐานะที่ปรึกษาด้านวิชาการเรื่องการปลูกกระท่อมว่า ไร่ชาลี นับเป็นแปลงต้นแบบด้านการผลิตกระท่อมพันธุ์ก้านแดงแบบออร์แกนิก มีการดูแลตรวจสอบคุณภาพดิน น้ำ ปลูกพืชเป็นแนวกันลมป้องกันสารเคมีจากพื้นที่อื่นเข้าสู่แปลงปลูกพืชกระท่อม จึงมั่นใจได้ว่า ผลผลิตจากไร่ชาลีมีคุณภาพมาตรฐานสินค้าออร์แกนิก สามารถใช้เป็นวัตถุดิบ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า Medical grade จำหน่ายในไทยและส่งออกในอนาคต นอกจากนี้ ไร่ชาลียังเป็นแปลงต้นแบบการปลูกกระท่อม โดยการใช้ Application QR Code รายแรกของไทยอีกด้วย ทำให้ไร่ชาลีมีโอกาสสร้างรายได้จากการขายใบกระท่อมและขายคาร์บอนเครดิตในอนาคต

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชกระท่อม

กระท่อมไทยอุตสาหกรรม

บริษัท กระท่อมไทยอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่มองเห็นศักยภาพทางการตลาดของพืชกระท่อม เพราะกระท่อมนอกจากมีสรรพคุณทางยาที่โดดเด่นแล้ว ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจเพราะลงทุนปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิต ปัจจุบัน บริษัท กระท่อมไทยอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 211 หมู่ที่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ปลูกกระท่อมพันธุ์ก้านเเดงที่มีสารสำคัญสูงโดยมีใบรับรองจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชกระท่อม

คุณเพ็ญศรี หนูวงศ์ รองประธาน บริษัท กระท่อมไทยอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ว่างอยากสร้างรายได้ สามารถเปลี่ยนพื้นที่ว่างมาปลูกกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจกับเราได้ ลงทุนปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิต บริษัทมีโรงงานรับซื้อใบที่มั่นคงและยั่งยืน

“กระท่อมไทย อนาคตไกล ไปตลาดโลก” เพื่อสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชกระท่อมกับเรา บริษัท กระท่อมไทยอุตสาหกรรม จำกัด ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางการค้ากับพันธมิตรหลายแห่ง เช่น บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด และโรงงานโอเอสอินเตอร์ฟู้ด จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบที่สนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้ปลูกกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ เกษตรกรนอกจากมีรายได้จากการขายใบกระท่อมแล้ว ยังมีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตด้วยในอนาคต

……………………………………………………

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354