ดันไทยฮับค้าผลไม้โลก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งให้ศึกษาจัดทำยุทธศาสตร์ผลไม้เมืองร้อน คาดว่าจะแล้วเสร็จ 2-3 เดือนนี้ เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการผลไม้ทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ ป้องกัน ผลไม้ราคาตกต่ำระยะยาว ทั้งกำหนดยุทธศาสตร์ผลักดันให้ไทยเป็นมหาอำนาจของโลกด้านผลไม้ เป็นศูนย์กลางการค้าผลไม้ของโลก เริ่มผลักดันผลไม้ที่มีศักยภาพ 10 ชนิด อาทิ ทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด และลำไย ฯลฯ

“ไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิต-ส่งออกผลไม้รายใหญ่ของโลก แต่ขาดเทคโนโลยี นวัตกรรมจัดการผลผลิต ส่วนใหญ่เลือกปลูกตามกระแสตลาด เช่น 2-3 ปีก่อนทุเรียนราคาสูงเพราะผลผลิตน้อย เกษตรกรที่เคยปลูกยางพาราก็ตัดต้นยางพาราเพื่อปลูกทุเรียน ทำให้ปีนี้ผลผลิตทุเรียนออกมามากขึ้นถึง 30% แต่โชคดีที่ราคาไม่ตกต่ำ เพราะตลาดจีนยังมีความต้องการสูง”

กระทรวงมีมาตรการส่งเสริมการตลาดตลอดทั้งปีนี้ อาทิ กระจายผลผลิต เชื่อมโยงตลาดปลายทาง ทั้งห้างค้าปลีก ตลาดต้องชม รวมถึงเพิ่มช่องทางผ่านออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ) ส่งเสริมการบริโภคในประเทศ

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด