มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมี อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9