เตือนภัยเกษตรกรผู้ปลูกพริก ระวังโรคไรขาว

สภาพอากาศในตอนนี้ที่มีอากาศเย็นในตอนเช้า และมีลมแรง กรมวิชาการเกษตร เตือนภัยโรคไรขาวพริก ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระยะการเติบโตของพริกในช่วงนี้

อาการที่เกิดขึ้นจะพบว่า ใบและยอดของต้นพริกจะหงิกงอ ขอบใบม้วนงอลงด้านล่าง ใบมีลักษณะเรียวแหลม ก้านใบยาว เปราะหักง่าย เนื่องจากตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ยอด และดอก โดยอาการขั้นรุนแรง ส่วนยอดของต้นพริกจะแตกเป็นฝอย ถ้าทำลายดอก กลีบดอกจะบิดแคระแกร็น ชะงักการเกิดดอก หากระบาดรุนแรง ต้นพริกจะแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต กรณีนี้มักพบระบาดในช่วงที่มีอากาศชื้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

สำหรับแนวทางป้องกันนั้น สถาบันวิจัยพืชสวน กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร แนะนำว่า ควรสุ่มสำรวจพริกทุกๆ สัปดาห์ หากพบอาการใบหงิกม้วนงอลง ที่เกิดจากการทำลายของไรขาวพริก ให้ทำการป้องกันกำจัด โดยเมื่อพบการระบาดให้ใช้สารฆ่าแมลง-ไร ที่มีประสิทธิภาพ อะมิทราซ 20% EC อัตรา 40-60 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไพริดาเบน 20% WP อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สไปโรมีซิเฟน 24% SC อัตรา 8 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีมาเมกตินเบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ กำมะถัน 80% WP อัตรา 60-80 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นตรงบริเวณจุดที่เกิดการระบาด และบริเวณใกล้เคียง โดยพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน และพ่นซ้ำเมื่อพบการระบาด