เทศกาลชมผีเสื้อปางสีดา

นายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วกำหนดจัดประกวดขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ การประกวดหุ่นผีเสื้อและหนูน้อยผีเสื้อ เนื่องในเทศกาลดูผีเสื้อ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสระแก้ว และเป็นการสร้างภาพลักษณ์เมืองผีเสื้อของผืนป่าตะวันออก โดยกำหนดจัดกิจกรรมบริเวณหน้าสถานีขนส่งไปยังจุดแสดง ที่สนามหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (หลังเก่า) จำนวน 3 กิจกรรม คือ การประกวดขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ การประกวดหุ่นผีเสื้อ และหนูน้อยผีเสื้อ อายุ 6-15 ปี โดยไม่จำกัดเพศ  และต้องอยู่ร่วมในขบวนแห่ หรือเป็นผู้ถือป้ายของหน่วยงานและแต่งกายได้สอดคล้องกับเทศกาลดูผีเสื้อ รวมทั้งมีสัญลักษณ์หรือเครื่องประดับเป็นรูปผีเสื้ออยู่ในเครื่องแต่งกายด้วย โดยการประกวดทุกประเภทจะมีรางวัลเงินสดพร้อมใบประกาศมอบให้แก่ผู้ชนะการประกวด

นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการประกวดขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ การประกวดหุ่นผีเสื้อและหนูน้อยผีเสื้อ เพื่อการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์หุ่นผีเสื้อ และขบวนแห่หุ่นผีเสื้อ ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองผีเสื้อแห่งผืนป่าภาคตะวันออกและในโอกาสที่จังหวัดสระแก้ว เป็น 1 ใน  12 เมืองต้องห้ามพลาดโอกาสเด็ดขาด

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด