น้ำดื่มสารคามฮึดเร่งพัฒนาคุณภาพ ชิงตลาดบริษัทยักษ์ส่วนกลาง

นายณัฐวุฒิ ประทีปะวณิช ประธานชมรมผู้ผลิตน้ำดื่มจังหวัดมหาสารคาม เผยว่า ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบธุรกิจน้ำดื่มรวม 154 ราย จ้างงานกว่า 2 พันคน ประเมินภาพรวมยอดขายน้ำดื่มของผู้เป็นสมาชิกในชมรมปีละกว่า 100 ล้านบาท ทั้งตลาดบนและตลาดล่าง  ยอดขายก็มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นทุกปีเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าตลาดล่าง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวไร่ ชาวนา ชาวบ้านธรรมดา เริ่มนิยมหันมาดื่มน้ำที่ผลิตจากโรงงานเนื่องจากมั่นใจในคุณภาพและความสะอาด แต่ตลาดน้ำดื่มก็มีการแข่งขันส่วนแบ่งการตลาดที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะน้ำที่ผลิตจากบริษัทส่วนกลางที่ทำการตลาดส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าที่นิยมบริโภคจะเป็น กลุ่มบนซึ่งผู้มีกำลังซื้อสูง แต่สำหรับน้ำดื่มของผู้ประกอบการในท้องถิ่นราคาขายจะถูกกว่าทั้งชนิดที่บรรจุขวดขาวขุ่น ขวดเพท และบรรจุถังได้รับความนิยมจากลูกค้า ระดับล่างมากขึ้นเรื่อยๆ แนวโน้มตลาดล่างยอดขายจึงเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แต่เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดรุกชิงแชร์ตลาดบน ทางชมรมผู้ผลิตน้ำดื่ม จึงมีนโยบายที่จะสร้างมาตรฐานให้กับน้ำดื่มในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานจีเอ็มพีทุกราย ประสานกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ให้ความรู้กับผู้ประกอบการทุกรายคาดหวังว่าเมื่อการผลิตน้ำดื่มของผู้ประกอบการในพื้นที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตั้งเป้าชิงแชร์ตลาดน้ำประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเราขายถูกกว่าน้ำแบรนด์ส่วนกลาง ซึ่งคุณภาพไม่ต่างกันจะให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นมากขึ้น สำคัญที่สุดทำให้เกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น

ด้าน นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เผยประชุมผู้ประกอบการผลิตน้ำเพื่อย้ำเตือนในเรื่องของขั้นตอนการผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ทางสำนักงานมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จะต้องได้มาตรฐานจีเอ็มพี ต้องเข้าหลักเกณฑ์

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด