สยามคูโบต้า เปิดงาน “ KUBOTA FARM FEST 2022 ฟาร์มเพาะสุข” ครั้งแรกในไทย

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิด คูโบต้าฟาร์ม ชลบุรี จัด “ KUBOTA FARM FEST 2022 ฟาร์มเพาะสุข” ครั้งแรก จัดแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรแห่งอนาคต โซลูชันลดปัจจัยเสี่ยง ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ หวังสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรสมัยใหม่ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของโลก พร้อมแชร์ประสบการณ์ Smart Farming  ตลอดงาน ชิม ช้อปของดี เพลิดเพลินท่ามกลางสวนดอกไม้หลากสีสัน กว่า 10 ไร่ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อสร้างการรับรู้ ต่อยอดสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming สยามคูโบต้า จึงได้จัดงาน “KUBOTA FARM FEST 2022 ฟาร์มเพาะสุข” ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ เกษตรสมัยใหม่ นับเป็นเทรนด์ของการทำเกษตรที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยได้ให้ความสำคัญ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และต้องการความมั่นคงด้านอาหาร ภาคการเกษตรจึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาวิถีการทำการเกษตร

“สยามคูโบต้า ได้รวบรวมนวัตกรรมเพื่อการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติไร้คนขับ นวัตกรรมเพื่อการเพาะปลูกผัก ที่ได้นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นมาจัดแสดงให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยี แพลตฟอร์มช่วยในการทำการเกษตร ซึ่งเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกทำให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างง่ายขึ้น นวัตกรรมเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำเกษตรสมัยใหม่ นวัตกรรมสำหรับพืชสวน ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งงานนี้สยามคูโบต้าคาดว่าจะมีผู้เข้าชม รวมกว่า 10,000 คน ถือเป็นงานสำคัญทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ ที่พร้อมจะเปิดให้ทุกคนได้เข้าร่วมฟรี เพื่อสัมผัสประสบการณ์เยี่ยมชมฟาร์มในรูปแบบใหม่ ที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลิน โดยสยามคูโบต้ามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้าร่วมงานจะสามารถนำองค์ความรู้กลับไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต” นางวราภรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ คูโบต้าฟาร์ม เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2561 มีเป้าหมายเพื่อเป็นฟาร์มสร้างประสบการณ์ทำการเกษตรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันคูโบต้าฟาร์มมีโซลูชันต่างๆ จัดแสดงและให้ความรู้แก่เกษตรกร กว่า 70 โซลูชัน มีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งกลุ่มเกษตรกร หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และสถาบันการศึกษาแล้วกว่า 25,000 ราย ซึ่งสยามคูโบต้ามองไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ แม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นเกษตรกร หรือทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรก็ตาม การมาสัมผัสกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในคูโบต้าฟาร์มจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขามองเห็นถึงการเกษตรในวันนี้ที่พัฒนาไปอย่างรุดหน้า และตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตร รวมถึงต่อยอดการเข้ามาทำการเกษตรต่อไปในอนาคต เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง