อดีตวิศวกร เลี้ยง กุ้ง ปลา ปู แบบออร์แกนิก ด้วยวิถีเกษตรยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีแทนแรงงาน

หากพูดถึงสัตว์ทะเลแล้ว นอกจากปูและปลาแล้ว หลายๆ คนคงนึกถึง “กุ้ง” ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ เพราะกุ้งคืออาหารที่คุ้นเคยของคนไทย ด้วยรสชาติที่อร่อย นำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ต้ม อบ นึ่ง ผัด ทอด เผา หรือกินสดๆ ก็ยังอร่อย กุ้งจึงเป็นวัตถุดิบหลักที่ไม่ว่าไปร้านอาหารทุกร้านมักจะมี อย่างในประเทศไทย เรามีเมนูของไทยเราที่สร้างชื่อเสียงจนดังไกลไปทั่วโลกอย่าง “ต้มยำกุ้ง”

หนองล่องฟาร์ม

กุ้งจึงถือเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีราคาตลาดที่ค่อนข้างนิ่ง ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสร้างรายได้อย่างดี กุ้งจึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่ทำฟาร์มกุ้ง

ระบบกรองน้ำ ใช้วัสดุถังมือสอง เหล็กมือสอง ไม้ไผ่ในสวน

กุ้งของประเทศไทยเคยเป็นศูนย์กลางส่งออกกุ้งอันดับ 1 ของโลก มีคุณภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของตลาดสากล กุ้งทุกตัวก่อนที่จะถูกส่งออกจากประเทศไทยได้ ต้องผ่านการตรวจสอบหลายด้าน ทั้งสารตกค้างและโรคจากห้องแล็บ จึงจะสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้

โดยทั่วไปกุ้งที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ กุ้งที่ติดโรค หรือกุ้งที่เลี้ยงจากบ่อที่ไม่ได้มาตรฐาน หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องนำกลับมาขายให้กับผู้บริโภคในประเทศไทย บ่อยครั้งที่เราจะเห็นผู้ที่แพ้อาหารประเภทกุ้ง หรือจริงๆ แล้วอาจแพ้สารเคมีที่ตกค้างหรือโรคที่มากับกุ้ง

ตะกร้าเลี้ยงปู

เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค “หนองล่องฟาร์ม” จึงได้สรรหาวิธีเลี้ยงกุ้งที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่สุด และได้มาเป็น “กุ้งออร์แกนิก”

ลูกกุ้ง

กุ้งออร์แกนิก มาจากการเลี้ยงกุ้งโดยควบคุมคุณภาพน้ำ อุณหภูมิ และอาหาร โดยปราศจากการใช้ยาและสารเคมี

ที่ลอกคราบกุ้ง

ข้อดีของกุ้งที่มาจากการเลี้ยงแบบออร์แกนิก กุ้งมีความสะอาด ปลอดสาร เพราะเลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติ ในน้ำสะอาด และไร้สารเคมี เนื้อกุ้งจะแน่น เด้ง รสชาติดี เพราะกุ้งได้รับสารอาหารที่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

ประโยชน์ของกุ้งออร์แกนิก เนื่องจากเป็นกุ้งที่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ และการดูแลอย่างพิถีพิถัน จึงทำให้กุ้งมีคุณค่าทางสารอาหารสูง ไม่มีสารเจือปนในตัวกุ้ง

คุณเอนก มาทะการณ์

คุณเอนก มาทะการณ์ อายุ 43 ปี อาศัยอยู่ที่ 29/2 ตำบลเวียงหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน อดีตวิศวกรเครื่องจักร ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และเป็นเกษตรกรเพาะเลี้ยงกุ้งออร์แกนิกระบบฟาร์ม คุณเอนก เล่าว่า ตนเองศึกษาเกี่ยวกับด้านการทำเกษตรมามากพอสมควร เพราะพื้นฐานครอบครัวก็ทำการเกษตรด้วย ควบคู่กับทางบ้านมีธุรกิจทำฟาร์มโซลาร์เซลล์ พลังงานจากแสงอาทิตย์

ระบบกรองน้ำ ใช้วัสดุถังมือสอง เหล็กมือสอง ไม้ไผ่ในสวน

และมีพื้นที่ว่างเปล่า เลยมองหาโปรเจ็กต์ที่สร้างรายได้จากพื้นที่ว่างเปล่าตรงนี้ ทำให้เกิดฟาร์ม กุ้ง ปู ปลา ออร์แกนิก เพราะเนื่องจากราคาของอาหารทะเลอย่างกุ้งและปูมีราคาตลาดที่นิ่งมาก ไม่เคยมีราคาที่ตกต่ำ ทำให้มีความมั่นคงของราคา สามารถคำนวณต้นทุนและกำไรได้เลยต่อบ่อ

ที่ลอกคราบกุ้ง
บ่อเพาะเลี้ยงสาหร่าย

ฟาร์ม กุ้ง ปู ปลา ออร์แกนิก ภายใต้แนวคิด ไร้สารเคมี ลดต้นทุนอาหารและแรงงาน โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่คิดค้นขึ้นมา สามารถทำงานแทนคนงานได้ เพื่อลดต้นทุนการจ้างแรงงาน

การดูแลและการจัดการภายในฟาร์มกุ้ง บ่อที่ใช้ในการเลี้ยงจะเป็นบ่อผ้าใบ มีขนาด 8×2 เมตร หรือ 8×3 เมตร วางระบบกรองน้ำ หมุนเวียนเพื่อรักษาสภาพน้ำ โดยน้ำในบ่อจะเติมเกลือเพื่อให้ได้ความเค็มที่พอเหมาะ เรียนแบบน้ำทะเลตามแหล่งธรรมชาติของกุ้ง และมีการให้ออกซิเจนในแต่ละบ่อ ลูกกุ้งที่นำมาเลี้ยง นำมาจากฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานอย่างชัดเจน มั่นใจได้ว่าไม่มีโรคหรือสารเคมีอย่างแน่นอน

วัดค่า pH

จำเป็นต้องวัดค่า pH ในน้ำ ทุกสัปดาห์ ค่า pH ที่เหมาะสมคือ 7.8-8.2 เมื่อน้ำในบ่อมีค่า pH ที่เหมาะสมก็จะทำให้กุ้งมีสุขภาพที่ดี และจะทำการดูดขี้กุ้งในทุกๆ สัปดาห์ ด้วยอุปกรณ์ที่คุณเอนกคิดค้นขึ้นมา และมีการเติมน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษพืช ผลไม้ เพื่อปรับสภาพน้ำ โดยอัตราส่วนจำเป็นที่จะต้องทดลองโดยผู้เลี้ยงเอง ไม่มีอัตราส่วนที่ตายตัว

บ่อเพาะเลี้ยงสาหร่าย

สูตรอาหารกุ้ง ประกอบด้วย ไข่ตุ๋น สาหร่าย ไข่ผำ แหนแดง และปลา (เป็นปลาที่ทางฟาร์มเลี้ยงเองแบบออร์แกนิก เพื่อนำมาเป็นอาหารให้กับกุ้ง โดยปลาจะกินสาหร่ายที่ฟาร์มเลี้ยงเอง) นำปลามาบดและอัดเป็นเม็ด จากนั้นทำการตากแห้งก่อนนำมาผสมกับส่วนผสมอื่นๆ เพื่อให้กุ้ง ใน 1 วันจะให้อาหาร 3 มื้อ เช้า-เย็น-ดึก

ระบบแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า
น้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษพืช ผลไม้

ปัจจุบันทางฟาร์มมีคนงานเพียง 1 คน ถือว่าเพียงพอแล้ว เพราะเนื่องจากระบบในฟาร์มเป็นเทคโนโลยีทั้งหมด ฟาร์มอยู่ในพื้นที่ของฟาร์มโซลาร์เซลล์ สามารถใช้พลังงานสะอาดอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ภายในฟาร์มได้ ทำให้ไม่มีต้นทุนในส่วนของค่าไฟฟ้า อาหารที่ให้ภายในฟาร์มทางฟาร์มสามารถผลิตเองได้ เพื่อรู้ตั้งแต่ต้นทางว่าอาหารที่นำมาให้สัตว์น้ำภายในฟาร์มปลอดภัยไร้สาร 100% ในส่วนของอาหารก็สามารถลดต้นทุนลงมาได้อย่างมาก

แผงโซลาร์เซลล์
ทำอาหารอัดเม็ดเอง

คุณเอนก กล่าวว่า ปัจจุบันทางฟาร์มทำการขยายเพิ่มขึ้นโดยการเลี้ยงปูออร์แกนิก ไว้ที่ชั้น 2 ของบ่อเลี้ยงกุ้ง ถือว่าใช้พื้นที่ทุกส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่อยู่ภายใต้มาตรฐาน ความสะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทางฟาร์มสามารถกำหนดราคาขายได้เองถึงกิโลกรัมละ 400 บาท โดยที่ผู้บริโภคพร้อมจ่ายให้กับวัตถุดิบคุณภาพ ที่มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยไร้สาร

สุ่มตรวจกุ้งภายในบ่อ ครบรอบ 20 วัน
ถังหมักจุลินทรีย์ บำบัดและรักษาคุณภาพน้ำกำจัดแบคทีเรีย
น้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษพืช ผลไม้

“หนองล่องฟาร์ม เลี้ยง กุ้ง ปลา ปู แบบออร์แกนิก เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดส่งมอบให้กับผู้บริโภค เกษตรกรหรือผู้สนใจท่านไหนก็สามารถทำได้ เพื่อแค่ศึกษาให้รู้จริง เช็กความเสี่ยงให้รอบด้าน ทั้งการดูแลจัดการและตลาด เน้นการทำแบบยั่งยืน ท้อได้แต่อย่าเพิ่งล้มเลิก จะประสบความสำเร็จไหมอยู่ที่ตัวบุคคล”