สัตวแพทย์ ยืนยัน กินหมูปรุงสุก “ป้องกันไข้หูดับ”

สัตวแพทย์ จุฬาฯ เตือนผู้บริโภค ฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยเมนูหมู ต้องปรุงสุกเท่านั้น ช่วยลดเสี่ยงโรคไข้หูดับ ย้ำ! ควรเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากผู้ผลิตและแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้ สังเกตสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากกรณีที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์โรคไข้หูดับในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 23 พฤศจิกายน 2565 พบผู้ป่วยโรคหูดับ จำนวน 349 ราย และมีผู้เสียชีวิต 6 ราย จึงมีคำแนะนำแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่ต้องใส่ใจกับการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย เลือกเนื้อหมูบริโภคจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ ย้ำว่าต้องปรุงสุกทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไข้หูดับ

“ไข้หูดับ เป็นโรคที่ไม่ได้น่ากลัวจนถึงกับต้องตระหนก แต่พึงตระหนักรู้ถึงการป้องกันตนเองจากเชื้อโรคนี้เท่านั้น โดยอุบัติการณ์การเกิดโรคที่พบตามสื่อนั้น ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อที่เกิดจาก “การบริโภค” เนื้อหมูดิบหรือเลือดหมูที่ไม่ผ่านความร้อนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้บริโภคสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคไข้หูดับได้ง่ายที่สุดคือ การหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อหมูหรือเลือดหมู     แบบดิบๆ รวมถึงแบบกึ่งดิบกึ่งสุก ทั้งลาบหมูดิบ ก้อยหมูดิบ ซอยจุ๊หมูดิบ รวมถึงซูชิหมูดิบ เนื่องจากเชื้อโรคไข้หูดับ “ไม่ทนต่อความร้อน” ดังนั้น “การปรุงให้สุก” ด้วยอุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส จะช่วยทำลายเชื้อไข้หูดับได้” ผศ.น.สพ.ดร. ทิลดิสร์ กล่าว

ทั้งนี้ โรคไข้หูดับ คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อว่า Streptococcus suis โดยสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ นั่นคือ ซีโรไทป์ 2 ซึ่งจัดเป็น “โรคสัตว์สู่คน” (zoonosis) เกิดจาก “การสัมผัส” กับหมูที่มีเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้อยู่ ซึ่งเชื้อสามารถผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผลที่ผิวหนัง และเยื่อบุต่างๆ