2 นวัตกรรม สุดเจ๋ง วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ สำหรับคนสูงอายุและคนพิการ และรถแทรกเตอร์ฉีดพ่นฮอร์โมนในนาข้าวแบบบังคับวิทยุ 2 นวัตกรรมส่งตรงจากสาขาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ ตั้งวิรุฬห์ นายพิพรรธน์ พาหา นายชิษณุพงศ์ โพธิ์สก นายพละพล แดงทองดี นายอาทิตย์ สีม่วง และ นายวารุพัน ศูนขุนทด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร แซมสีม่วง อาจารย์ที่ปรึกษาและร่วมแบ่งปันไอเดีย

รศ.ดร.เกรียงไกร เล่าว่า แนวคิดในการออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ สำหรับคนสูงอายุและคนพิการ ปัจจุบันเครื่องตัดหญ้าที่ใช้ในงานตัดหญ้าส่วนใหญ่เป็นชนิดแบบเครื่องสะพายหลังโดยผู้ใช้จะต้องแบกเครื่องไว้ตลอดการทำงาน อีกทั้งยังต้องทำงานในพื้นที่สนามหญ้าซึ่งส่วนมากจะมีแดดแรงส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้า เสียสุขภาพ และเสียประสิทธิภาพในการทำงาน จึงได้ออกแบบและสร้าง “รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบังคับวิทยุ” เพื่อช่วยให้การตัดหญ้าในพื้นที่สนามหญ้าทั่วไปเป็นงานที่ง่ายๆ อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม

อัตราการลื่นไถล ความเร็วตัด อัตราการใช้ไฟฟ้า ได้ถูกนำเอามาใช้ออกแบบและทดสอบ อัตราการลื่นไถล ความเร็วตัด อัตราการใช้ไฟฟ้า โดยการทำงานของรถตัดหญ้าใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมด ไม่สร้างมลพิษทางอากาศตอบสนองต่อปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ทำการติดตั้งแผง Solar Cell ในการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการชาร์จได้อีกทางหนึ่ง การใช้งานเหมือนการบังคับรถบังคับวิทยุทั่วไปโดยจะมีรีโมตแยกในการเปิดปิดมอเตอร์ตัดหญ้า ผู้ใช้งานสามารถสั่งการบังคับวิทยุจากในร่มได้โดยมีระยะทางได้ไม่เกิน 20 เมตร ราคาเครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุนี้ จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาท สามารถนำไปดัดแปลงใช้ในงานด้านอื่นๆ เช่น “รถกวาดพื้นทำความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม”

ส่วนทางด้านแนวคิดในการออกแบบและสร้างรถแทรกเตอร์ฉีดพ่นฮอร์โมนในนาข้าวแบบบังคับวิทยุ” เพื่อการทำนาแบบสมัยใหม่นั้น โดยที่รถแทรกเตอร์แบบเดิมต้องใช้คนคอยควบบังคับบนตัวรถ จึงได้มีความคิดในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของรถแทรกเตอร์พ่นสารฮอร์โมนให้สามารถบังคับด้วยวิทยุ รูปแบบการทำงานของรถแทรกเตอร์ฉีดพ่นฮอร์โมนในนาข้าวแบบบังคับวิทยุ มีการเปลี่ยนแปลงตัวรถจากเดิมใช้พวงมาลัยในการควบคุมเป็นมอเตอร์ในการควบคุมการหมุนเลี้ยว การเดินหน้าถอยหลังเปลี่ยนมาใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และยังได้มีการติดตั้งชุดพ่นสารฮอร์โมน โดยระบบที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดใช้รีโมตวิทยุในการควบคุมการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยว การเดินหน้า ถอยหลัง รวมไปถึงการกางแขนพ่นสารฮอร์โมน หรือทำการเปิด-ปิดปั๊มพ่นสารฮอร์โมน ใช้รีโมตวิทยุในการควบคุม

ผู้สนใจรถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์บังคับวิทยุ สำหรับคนสูงอายุและคนพิการ และรถแทรกเตอร์ฉีดพ่นฮอร์โมนในนาข้าวแบบบังคับวิทยุ สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร แซมสีม่วง โทร. 089-641-7532