นวัตกรรมบ้านผึ้งโพรง ลดขั้นตอนและเพิ่มปริมาณของผลผลิตสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรง

วันเวลาจะเกาะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวไปตลอด หนึ่งชีวิตของเราไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ ก้าวเดินไปกับชีวิตในทุกวันด้วยความมั่นใจ อย่ายอมแพ้กับชีวิตหรือบางครั้งเราอาจต้องยอมแพ้เพื่อศึกษาการเรียนรู้ที่จะสามารถนำมาประยุกต์เพื่อเอาชนะได้ในครั้งต่อไป ทุกคนล้วนมีความสามารถด้วยกันทั้งสิ้น ต่างกันในแต่ละชนิดของความสามารถเท่านั้น คนหนึ่งย่อมไม่เหมือนกับคนหนึ่ง ความต่างย่อมสดสวยและสวยงามเสมอ ความสามารถนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยความคิดเป็นเบื้องต้น เราต้องเริ่มด้วยวิธีคิดที่ใหม่กว่าเดิม มองโลกด้วยสายตาแบบใหม่ พร้อมการยอมรับเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นล้วนมีการเปลี่ยนแปลงคือความจริงของชีวิตที่ทุกคนพึงได้พบเจอตลอดเส้นทาง

สวัสดีครับแฟนๆ ขอต้อนรับด้วยคำว่าสวัสดีและขอบพระคุณอย่างมากมายจากเทคโนโลยีชาวบ้านและผู้เขียนเป็นเบื้องแรก คอลัมน์นี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆ เรียกได้ว่าเป็นแฟนประจำ มีการส่งเสียงไปให้แรงใจโทร. 081-846-0652 หรือทางเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ สมยศ ศรีสุโร หรือไอดีไลน์ Janyos กันอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งที่ให้แรงใจกันตลอดมา รักคอลัมน์นี้เพียงน้อยๆ แต่ขอให้นานๆ นะครับ

ปักษ์นี้ขอนำเสนอเรื่องราวที่สุดยอดสำหรับแฟนๆ ที่กำลังเลี้ยงผึ้งโพรงอยู่ในเวลานี้กับผู้ที่กำลังคิดที่จะเลี้ยง เพราะนี้คือการออกแบบบ้านผึ้งโพรงที่สุดเยี่ยมมากๆ ครับ เป็นโครงการการร่วมมือของ ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ คุณธัญลักษณ์ กำเนิดฤทธิ์ เจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอม จังหวัดระนอง ประโยชน์เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มปริมาณของผลผลิตสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรง โดยสร้างฐานให้ความรู้ใหม่ในพื้นที่ขยายผลจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดระนอง

ผึ้งโพรง เป็นผึ้งพื้นเมืองชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย ช่วยผสมเกสรพืชตามธรรมชาติและพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างความหลากหลายทางชีวภาพได้ ตัวเล็กกว่าผึ้งพันธุ์แต่โตกว่าผึ้งมิ้ม เป็นผึ้งที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าผึ้งมิ้มและผึ้งหลวง โดยธรรมชาติจะสร้างรังด้วยการสร้างรวงรังซ้อนกันเป็นชั้นๆ อยู่ในโพรงหิน โพรงไม้หรือโพรงดิน โดยมีปากทางออกค่อนข้างเล็กแต่ภายในกว้างพอที่จะสร้างรังได้ ชอบสร้างรังในที่มืดมิดชิด มีอัตราการแยกรังค่อนข้างบ่อย

สำหรับการเลือกสถานที่สำหรับตั้งของรังผึ้งโพรงนั้น ควรจะอยู่ในที่ร่มรื่นแสงสว่างส่องร่ำไร เช่น ใต้ต้นไม้ ลมพัดไม่แรง มีแหล่งน้ำสะอาด จำเป็นต้องมีอยู่ใกล้และแหล่งอาหารต้องอุดมสมบูรณ์ เช่น ดอกไม้ผลต่างๆ ดอกไม้ป่า ดอกวัชพืช และดอกพืชไร่ ประการที่สำคัญคือจะต้องไม่อยู่บริเวณที่มีการเปิดแสงไฟตลอดคืน เพราะผึ้งโพรงออกมาเล่นแสงไฟเป็นเหตุให้ผึ้งไม่ได้พักผ่อนจะทำให้มีอายุสั้น

คณะผู้ดำเนินการโครงการสร้างบ้านผึ้งโพรง เพื่อต้องการลดขั้นตอนและเพิ่มปริมาณของผลผลิต ทั้งนี้ เพราะผลิตภัณฑ์จากผึ้งโพรงเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสามารถเก็บไว้ได้นาน ราคาจำหน่ายสูงเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เนื่องจากพบว่าในกระบวนการเลี้ยงและเก็บผลผลิตจากผึ้งโพรงนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการพ่นควันตลอดไปจนถึงการเก็บผลผลิตที่อาจโดนผึ้งต่อยได้ง่าย นวัตกรรมสร้างบ้านให้ผึ้งโพรง ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้จึงเกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เลี้ยงสามารถบีบน้ำผึ้งจากตัวบ้านได้เลยโดยไม่ต้องอาศัยควันไปพ่น ที่สุดยอดคือผึ้งไม่ต้องสร้างรังใหม่สามารถผลิตน้ำผึ้งได้ต่อเนื่อง

สำหรับส่วนประกอบที่นำมาสร้างรังผึ้งนั้นเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือไม้ ที่มีอยู่มากมายในภูมิภาคนั้นๆ มีต้นทุนที่ต่ำกว่าราคาตลาดในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน กลุ่มเกษตรเลี้ยงผึ้งโพรงสามารถนำไปผลิตและออกจำหน่ายในท้องตลาดได้

ต่อมาคณะผู้ดำเนินการได้นำผลจากโครงการนี้เพื่อต่อยอดในการพัฒนารูปแบบบ้านผึ้งให้เข้ากับบริบทของภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศไทย และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในวงกว้าง หลังจากได้จัดกิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี “นวัตกรรมบ้านผึ้ง” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดระนอง

โดยมีรายละเอียดคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมบ้านผึ้งโพรง พร้อมกับการนำชมจุดติดตั้งบ้านผึ้งโพรงในสวนมะพร้าวน้ำหอม ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้ที่สนใจ หากหน่วยงานหรือผู้สนใจต้องการสำหรับเรื่อง นวัตกรรมบ้านผึ้งโพรงพร้อมรายละเอียดทั่วไป กรุณาติดต่อ คุณธัญลักษณ์ กำเนิดฤทธิ์ โทร. 091-825-8895 ยินดีต้อนรับครับ

โอกาสดีๆ จะมีให้เกิดขึ้นได้เสมอสำหรับทุกคน เราต้องเตรียมพร้อมเปิดทุกอย่างของชีวิตให้กว้างไว้สำหรับต้อนรับสิ่งที่ดีๆ ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตเรา ทุกเส้นทางของการก้าวเดินในทุกวันคือการเรียนรู้ทั้งสิ้น เราต้องเลือกด้วยตัวเราเองเพราะโลกที่น่ารักน่าอยู่ใบนี้กว้างใหญ่เหลือเกิน เราต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางบนเส้นทางชีวิตเพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่ได้วางไว้ ทุกๆ วันของชีวิตที่กำลังก้าวเดินไปนั้นล้วนพบเห็นสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทาง ทุกเรื่องราวที่พบเห็นสามารถนำมาเป็นบทเรียนได้ทั้งสิ้น ขอให้เชื่อเป็นเบื้องต้นว่าการเปลี่ยนแปลงมากับกาลเวลาเสมอ และวันนี้เท่านั้นคือวันที่ดีที่สุดสำหรับชีวิต ขอบคุณ สวัสดี