‘อช.ภูซาง’ หารือหมู่บ้าน วางแนวทางเก็บของป่า

นายวิรุฬห์ สิทธิวงค์ นายอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ(อช.) ภูซาง หรือ PAC อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ที่ห้องประชุมศูนย์การท่องเที่ยว อช.ภูซาง เพื่อหารือเรื่องการเข้าหาของป่าของประชาชนในช่วงฤดูฝน เช่น เห็ด หน่อไม้ เพื่อคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติและวางแนวทางให้ประชาชนเข้าใจ

นายวิรุฬห์ กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน บางพื้นที่ประชาชนเข้าป่าหาเห็ดแล้วถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำบันทึก จึงหารือในที่ประชุม PAC ของ อช.ภูซาง ในครั้งนี้ ซึ่งเขต อช.ภูซาง ไม่ค่อยมีของป่ามากนัก ประกอบกับหมู่บ้านที่มีแนวเขตติดต่อกับ อช.ภูซาง เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าให้ อช.ภูซาง ซึ่งหัวหน้า อช.ภูซาง จะเข้าไปเสนอหมู่บ้านที่เป็นเครือข่ายของ อช.ภูซาง เพื่อหามาตรการทำความเข้าใจและป้องกันวิถีการหาของป่าลักษณะทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

นายบันทม สมสุวรรณ หัวหน้า อช.ภูซาง กล่าวว่า จะนำข้อเสนอจาก PAC อช.ภูซาง เข้าไปหารือกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกแห่งที่เป็นหมู่บ้านแนวกันชนเครือข่าย อช.ภูซาง เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางการหาของป่า โดยเฉพาะหน่อไม้ หมู่บ้านอาจต้องกำหนดปริมาณเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ของหน่อไม้ ส่วนเห็ดมีอยู่ทุกพื้นที่และมีมากในฤดูฝน อาจไม่จำกัดปริมาณการเก็บ เพราะเป็นวิถีการดำรงชีวิต โดยให้แต่ละหมู่บ้านทำประชาคม วางแนวทางระเบียบหรือข้อตกลงสามารถยืดหยุ่น ทำความเข้าใจได้ง่าย ที่สำคัญทุกคนรักและหวงแหนป่าไม้ของตนเอง

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน