เกษตรกรกาญจนบุรี ปลูกอินทผลัมคุณภาพ ทำตลาดออนไลน์ ส่งขายทั่วประเทศ

คุณธัญญา กาญจนประดิษฐ์ หญิงแกร่งและเก่งของจังหวัดกาญจนบุรี มองเห็นถึงอนาคตตลาดอินทผลัมว่าผลตอบแทนต่อไร่น่าจะเป็นสินค้าที่มีราคา เธอจึงได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำเกษตรบางส่วนที่เคยทำนา แบ่งมาปลูกอินทผลัมเพื่อกระจายความเสี่ยงในเรื่องของการสร้างรายได้ จากการทดลองในครั้งนั้นถือว่าประสบผลสำเร็จดี ที่ได้ปรับเปลี่ยนที่นามาปลูกอินทผลัม

คุณธัญญา กาญจนประดิษฐ์

“การปลูกอินทผลัมเราแบ่งการปลูกเป็น 2 ช่วงอายุ โดยแบ่งพื้นที่ปลูกรุ่นแรก 8 ไร่ กับรุ่นที่ 2 บนเนื้อที่ 7 ไร่ รวมพื้นที่ปลูกอินทผลัมทั้งหมด ประมาณ 15 ไร่ แบ่งจากพื้นที่นามาปลูก ส่วนที่อื่นก็ยังมีทำนาอยู่ด้วยควบคู่กันไป แทนที่จะปลูกข้าวอย่างเดียว ก็มาปลูกอินทผลัมเสริม เป็นการกระจายรายได้ให้ครบทุกด้าน เพราะไม่อยากทำพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียว” คุณธัญญา เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการปลูกอินทผลัม

การห่อผลอินทผลัม

สำหรับการปลูกและการเลือกซื้อสายพันธุ์อินทผลัมนั้น คุณธัญญา บอกว่า ช่วงแรกได้ศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ ทั้งจากการเดินทางไปศึกษาตามสวนที่ประสบผลสำเร็จ และจากสวนเพื่อนๆ ที่สนิทกัน จากนั้นเธอได้ข้อสรุปว่าจะเลือกอินทผลัมที่เป็นสายพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นหลัก

ขั้นตอนการปลูกอินทผลัม การเตรียมพื้นที่ปลูกบริเวณรอบๆ สวนต้องมีร่องน้ำสำหรับระบายน้ำ เพื่อไม่ให้ท่วมขังภายในพื้นที่แปลงปลูก เพราะต้นอินทผลัมเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำขังอยู่บริเวณโคนต้น การระบายน้ำออกจึงเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งเป็นพื้นที่จากการทำนามาแล้วด้วยสภาพดินต้องทำให้ระบายน้ำให้มากที่สุด

ผลสวย

การเตรียมต้นกล้าก่อนปลูกลงแปลงจะนำมาอนุบาลก่อน เพื่อให้มีระบบรากที่แข็งแรง ใช้เวลาประมาณ 8 เดือน จากนั้นนำต้นอินทผลัมที่มีความสมบูรณ์แล้ว มาลงปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้ทันที การลงพื้นที่ปลูกจะเน้นให้มีระยะห่างระหว่างต้น ระหว่างแถว อยู่ที่ 7×7 เมตร โดยการปลูกจะไม่ฝังต้นลงไปใต้ดินจนลึก และมีขนาดหลุมปลูก กว้างประมาณ 1 เมตร ความลึกอยู่ที่ 40 เซนติเมตร

เมื่อปลูกต้นอินทผลัมเสร็จแล้วจะมีไม้ค้ำยันไว้ เพื่อไม่ให้ต้นโยกไปมา ให้ต้นตั้งตรงอยู่นิ่งๆ จะช่วยให้รากค่อนข้างที่จะเดินได้ดี หลังจากนั้นดูแลให้น้ำด้วยระบบมินิสปริงเกลอร์ทุกวันประมาณ 1 เดือน เมื่อต้นเริ่มแข็งแรงจึงเปลี่ยนการให้น้ำ 2-3 วันครั้ง เท่านี้ก็เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นอินทผลัม

พื้นที่สวน

การใส่ปุ๋ยบำรุงต้นหลังจากที่ปลูกครบ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-10 ดูแลเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนต้นอินทผลัมได้อายุ 2 ปีครึ่ง อินทผลัมจะเริ่มเจริญเติบโตจนให้ผลผลิตได้ ซึ่งแต่ก่อนที่จะติดผลต้องเตรียมต้นให้พร้อมเสียก่อน โดยช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 หลังจากนั้นช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม อินทผลัมจะเริ่มมีจั่นออกมาให้เห็น ในช่วงนี้เมื่อเห็นว่าจั่นมีความสมบูรณ์จึงผสมเกสรเพื่อให้ติดผลได้ดีขึ้น

อินทผลัมเป็นพืชที่มีการแยกเพศอย่างชัดเจนคือ ต้นตัวผู้และต้นตัวเมียจะอยู่คนละต้นกัน ดังนั้น การปลูกภายในสวนต้องมีอัตราส่วนต้นตัวผู้ 1 ต้นต่อต้นตัวเมีย 15-20 ต้น โดยปลูกในพื้นที่กี่ไร่ก็ตามจะเน้นอัตราส่วนของต้นตัวผู้และตัวเมียในอัตราส่วนนี้เสมอ

ผลสีเหลืองสวย

“พอผสมเกสรติดดีแล้ว ช่วงที่ดูแลผลจะมีการปรับเปลี่ยนปุ๋ยเป็นสูตร 15-5-20 กับสูตร 11-6-25 สลับกันไปมาในช่วงที่ติดผล ซึ่งอินทผลัมกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ นับจากวันที่ผสมเกสรใช้เวลาอยู่ที่ 140 วัน ช่วงนี้ต้องดูแลผลเป็นพิเศษ นำกระดาษมาหุ้ม พร้อมทั้งใช้ตาข่ายห่ออีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันหนูและแมลงที่มาทำลายผล พอครบกำหนดผลก็จะเริ่มสุกพร้อมๆ กัน สามารถเก็บเกี่ยวส่งขายได้” คุณธัญญา บอกถึงหลักการบำรุงต้นและการดูแลผลอินทผลัม

การป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชของอินทผลัมนั้น ต้องระวังและป้องกันมากที่สุดคือ ด้วงมะพร้าว โดยหมั่นเดินสำรวจอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มี หากมีการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชชนิดนี้ ยอดของอินทผลัมจะได้รับความเสียหาย จึงต้องหมั่นป้องกันและดูแลตั้งแต่ครั้งแรกที่ปลูก

ผลใหญ่ หวาน กรอบ

สำหรับการทำตลาดเพื่อส่งขายอินทผลัม คุณธัญญา บอกว่า มีลูกค้าติดต่อขอซื้อถึงสวนและบางส่วนที่เป็นอีกเกรดจะขายตามตลาดอื่นๆ ต่อไป ซึ่งทางสวนอินทผลัมมีการปลูกที่ได้รับมาตรฐานจีเอพี (GAP) ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในผลผลิตที่ผ่านการดูแลเป็นอย่างดีในทุกขั้นตอน

“ราคาของอินทผลัมกินผลสด ที่สวนขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 300 บาท ราคาประมาณนี้ คิดว่าก็น่าจะทำเงินได้ แต่ถ้าอนาคตต่อให้ราคาลงไปบ้าง เราก็มองว่าน่าจะทำเงินได้อยู่ เพราะอินทผลัมเมื่อเทียบกับพืชบางชนิด เรื่องใช้ปุ๋ยบำรุงต้นค่อนข้างน้อย จึงทำให้ต้นทุนในเรื่องนี้ไม่ค่อยมาก ในการลงทุนแต่ละปี ก็ถือว่ายังมีกำไร” คุณธัญญา บอก

สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะปลูกอินทผลัม คุณธัญญา แนะว่า หากมีพื้นที่ทำเกษตรเชิงเดี่ยวอยู่สามารถแบ่งมาปลูกพืชให้มีความหลากหลายได้ โดยเลือกพืชที่เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ อย่างเช่นเธอที่เลือกปลูกอินทผลัม เพราะใช้น้ำน้อยจึงเป็นอีกหนึ่งพืชที่เธอมองว่าน่าจะทำรายได้เสริมควบคู่ไปกับการทำการเกษตรอื่นๆ

สนใจอินทผลัมผลสดสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญญา กาญจนประดิษฐ์ หมายเลขโทรศัพท์ (098) 193-6561