จำปาดะ พันธุ์ “ทองเลี้ยว” พัทลุง ขึ้นทะเบียนเป็นพืชประจำถิ่น

คุณจรินทร์ ช่วยชิต อายุ 53 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง บอกว่า ตำบลบ้านนา เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมเทือกเขาบรรทัดรอยต่อระหว่างจังหวัดพัทลุง กับจังหวัดตรัง โดยเป็นพื้นที่ที่การเกษตร เกษตรกรจะมีรายได้จากการจำหน่ายไม้ผลต่างๆ ทั้งทุเรียน ลองกอง มังคุด จำปาดะ ฯลฯ โดยเฉพาะพื้นที่ได้ปลูกจำปาดะไปแล้วไม่น้อยกว่า 300 ไร่ โดยปลูกรวมผสมผสานกันกับไม้ผลทั่วไป ทั้งนี้ ตั้งแต่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 เป็นพื้นที่ปลูกจำปาดะที่เหมาะสม มีคุณภาพดี และอร่อยที่สุดของจังหวัดพัทลุง

และมีจำปาดะพันธุ์ “ทองเลี้ยว” ซึ่งเป็นผลไม้ชนิดใหม่กลับเป็นที่นิยมกันอย่างมากจนได้ราคาดี สร้างรายได้มากกว่าราคาทุเรียนเสียอีก ผลไม้ชนิดต่างๆ ด้วย

จำปาดะที่ปลูกกันมากคือ พันธุ์ทองโปรยกับพันธุ์ทองเลี้ยว ซึ่งเป็นพันธุ์ประจำถิ่น และสำหรับพันธุ์ทองเลี้ยว แต่เดิมนั้นมีเพียงต้นพันธุ์ขนานแท้อยู่เพียงต้นเดียว ต่อมาก็มีการขยายพันธุ์นำมาปลูกกันมากขึ้น ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลบ้านนากับผู้นำท้องถิ่นก็ได้มีนโยบายให้การสนับสนุน จึงได้ขยับขยายพื้นที่ปลูกกันมาก หลังจากที่พันธุ์ทองเลี้ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดจำปาดะของอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

คุณจรินทร์ ยังบอกอีกว่า สำหรับจำปาดะพันธุ์ทองเลี้ยวมีทีเด็ดคือมีรสหวาน เนื้อก็แน่น และไม่เละ สามารถเก็บได้หลายวัน

ส่วนผลผลิตนั้นก็จะออกสู่ตลาดในฤดูกาลประมาณเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายน รวมแล้วราว 3 เดือนของทุกปี และตลาดการซื้อขายมีการซื้อขายกันทางออนไลน์ จะไม่มีการวางขายตามท้องตลาด ผู้บริโภคก็จะต้องสั่งจองกันทางออนไลน์ ซึ่งมีการสั่งจองเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีกลุ่มพ่อค้าจากต่างประเทศ คือ มาเลเซีย ก็จะเข้ามารับซื้อผลแก่จัดถึงหน้าสวนมีราคาไม่ต่ำกว่า 35 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับจำปาดะพันธุ์ทั่วๆ ไป

ในส่วนจำปาดะพันธุ์ทองเลี้ยวนั้นมีการซื้อขายกันในราคาถึง 200 บาทต่อกิโลกรัม โดยแต่ละลูกก็จะมีน้ำหนักประมาณ 3-5 กิโลกรัม

คุณกำแพง แก้วสุวรรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง บอกว่า จำปาดะพันธุ์ทองเลี้ยว เพิ่งดำเนินการขยายมาเข้าสู่ปีที่ 2 ปี ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 50 ต้นที่ได้ให้ผลผลิตแล้ว โดยมีหลายต้นที่มีอายุที่สูงสุดประมาณ 20 ปี ซึ่งแต่ละต้นนั้นจะให้ผลผลิตต่อปีประะมาณ 100 ลูก

“บางรายมีจำนวน 19-20 ต้น ภาพรวมแล้วไม่เกิน 50 ต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว เพราะเพิ่งปลูกกันมาอย่างเข้าสู่ปีที่ 2 เท่านั้น”

สำหรับจำปาดะพันธุ์ทองเลี้ยว ทางเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ ได้ส่งเสริมให้มีการปลูกโดยการเพาะชำต้นพันธุ์แจกจ่ายให้กับชุมชน ซึ่งตามเป้าหมายแล้วจะปลูกให้ได้ประมาณ 10,000 ต้น

 

โดยจำปาดะพันธุ์ทองเลี้ยวขณะนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านนา ร่วมกับสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร (สวพ.) กำลังดำเนินการขอใบรับรองให้เป็นพืชประจำถิ่นชุมชนตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง และเป้าหมายจะดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนเพื่อทำการผลักดันให้เป็นจำปาดะ GI พัทลุงอีกด้วย

สนใจจำปาดะพันธุ์ทองเลี้ยว พูดคุยได้ที่ คุณจรินทร์ ช่วยชิด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 084-963-4582