พณ.ลุยช่วยน้ำท่วมอีสาน-เอสเอ็มอีสูญพันล้าน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งด้านการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าและการออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้า เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนสินค้า ยังได้สั่งให้หัวหน้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะพาณิชย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Mini MOC) ติดตามกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เพื่อหาทางช่วยเหลือและฟื้นฟูการประกอบอาชีพ

จังหวัดที่ได้รับผลกระทบมี 14 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ ขอนแก่น ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และหนองคาย ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และพิจิตร ส่วนภาคกลางมี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา ประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้กว่า 119,000 ครัวเรือน

จังหวัดที่ครัวเรือนได้รับผลกระทบมาก คือ จังหวัดสกลนคร ขอนแก่น และร้อยเอ็ด พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 1.34 ล้านไร่ จังหวัดที่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายมากที่สุด ได้แก่ พิจิตร มหาสารคาม และสกลนคร

สำหรับจังหวัดได้จัดตั้งตลาดขึ้นชั่วคราวบริเวณน้ำท่วม จำหน่ายอาหารสด และที่จำเป็นอื่นๆ จำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่วนห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรม ลดราคาสินค้าที่จำเป็นจากเดิมประมาณ 20-30%

นางสาลินี วังตาล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า เบื้องต้นน้ำท่วมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) เสียหาย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ทั้งสิ้น 12 จังหวัด รวม 230,897 ราย โดยเฉพาะธุรกิจขายส่งขายปลีกผลกระทบมากที่สุด ประเมินว่าส่งผลกระทบต่อรายได้เอสเอ็มอีที่สกลนครไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท

สสว.ช่วยเหลือให้กู้ยืมฟื้นฟูกิจการรายละไม่เกิน 2 แสนบาท ไม่คิดดอกเบี้ยและไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขนาดย่อมไม่เกิน 1 ล้านบาท ระหว่าง 15-19 สิงหาคม จะลงพื้นที่สกลนครเพื่ออนุมัติ สินเชื่อเป็นกรณีเร่งด่วน

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด