ดันไทยฮับผลไม้ของโลก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ของไทย ร่วมกับตัวแทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยว่า ได้ข้อสรุปเบื้องต้นที่จะจัดทำยุทธศาสตร์การค้าผลไม้ เพื่อผลักดันให้ไทยกลายเป็นมหาอำนาจทางด้านผลไม้ของโลก และเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ผลไม้ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และเพื่อดูแลผลผลิตให้มีปริมาณเหมาะสมและมีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของตลาด

รวมถึงให้ราคาผลไม้ไทยมีเสถียรภาพ ไม่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ โดยยุทธศาสตร์จะจัดทำเป็นระยะสั้น กลาง และยาว โดยระยะสั้นเป็นแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้ระยะสั้นที่จะเกิดขึ้น

แผนยุทธศาสตร์นี้จะร่วมกันทำงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ครอบคลุมทั้งยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์รองของผลไม้ รวมถึงดูทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ดูซัพพลายผลไม้รวมในภูมิภาคไม่เฉพาะแต่ในไทย

อาทิ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุต บอร์ด) ซึ่งมีรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ก็จะเสนอแผนงานให้กระทรวงพาณิชย์ผลักดันด้านการค้า เบื้องต้นจะใช้กับทุเรียน มังคุด และมะพร้าวน้ำหอมนำร่องก่อน และขยายสู่ผลไม้ไทยอื่นๆ เช่น ลำไย สับปะรด กล้วยหอม กล้วยไข่ มะม่วง ฯลฯ

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด