รัฐปั้น 4 เมืองรองทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรกระตุ้นรายได้

กระทรวงเกษตรฯรับลูก “สมคิด” ปั้น 4 จังหวัดเมืองรอง กระตุ้นรายได้ท่องเที่ยวท้องถิ่น เผยนักท่องเที่ยวอาเซียนชื่นชอบเกษตรเชิงท่องเที่ยว-ฟาร์มออร์แกนิก

นายวีระศักดิ์ บุญเชิญ ผู้อำนวยการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ขานรับนโยบายท่องเที่ยวสร้างรายได้ กระจายสู่ท้องถิ่นเมืองรอง โดยก่อนหน้านี้ได้ทำบันทึกความร่วมมือข้อตกลง (MOU) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม รวมถึง 49 จังหวัด แต่เนื่องจากเป็นภาพใหญ่ยังขาดการเชื่อมโยงจึงไม่เห็นผลเท่าที่ควร ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างวางแผนเชิงรุกพัฒนาการท่องเที่ยวหัวเมืองรอง

โดยมี 4 จังหวัดเป้าหมายเป็นพื้นที่นำร่อง อาทิ จังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี โดยใช้แนวคิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใกล้กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันตก โดยจะเน้นการสร้างเรื่องราว (Story) ให้มากขึ้นและให้สนับสนุนสินค้าวิสาหกิจชุมชนสินค้าท้องถิ่นอย่างมะพร้าว เช่น จ.ราชบุรี มีสวนมะพร้าว ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรระดับผู้ส่งออกรายใหญ่และเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำการเกษตรผสมผสาน ฟาร์ม GAP และออร์แกนิกให้มีกิจกรรมครอบครัวเป็นรูปแบบโฮมสเตย์เชื่อมโยงกับ จ.ใกล้เคียง เช่น อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม สัมผัสวิถีชาวสวน เช่าจักรยานเที่ยวพร้อมที่พักรูปแบบ one day trip หรือ เที่ยวเสาร์-อาทิตย์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวคนเมืองกำลังซื้อปานกลาง และจากการลงพื้นที่พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียนชื่นชอบไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย

“จริง ๆ มิติทางท่องเที่ยวในเมืองไทยมีเยอะทุกพื้นที่ แต่เท่าที่ผ่านมายังไม่เห็นภาพชัดมากนัก คณะกรรมการจึงเห็นร่วมกันว่าให้มีพื้นที่นำร่องพัฒนาหัวเมืองรอง เท่าที่ได้คุยกับท้องถิ่นพบว่ารายได้หลักมาจากโฮมสเตย์เพราะคิดเป็นรายหัวที่ชัดเจนกว่า จึงคิดว่า ให้ 4 จังหวัดนี้นำร่องก่อน จึงจะเห็นรายได้ชัด โดยจะเชื่อมโยงสตอรี่เรื่องสวนมะพร้าวและมีกิจกรรมมากขึ้น ที่นอกเหนือจากเพียงแค่เที่ยวตลาดน้ำอัมพวา หรือสถานที่หลัก ทั้งหมดต้องเน้นยกระดับฟาร์มให้เป็นออร์แกนิกเพื่อเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้วิสาหกิจชุมชนให้มากขึ้น รวมถึงแผนท่องเที่ยวอีสานเเซ่บนัว จ.ขอนแก่น ก็จะกลับมาอีกครั้ง”

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า การผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มุ่งทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งขึ้น เพราะหากเศรษฐกิจเริ่มขยับ แต่ข้างล่างไม่ขยับ ข้างบนขยับได้ไม่นาน อำนาจซื้อจะไม่มี ซึ่งสิ่งที่ตามมาอีกคือ การเติบโตต้องพึ่งการส่งออกตลอดเวลา ทำให้เศรษฐกิจไทยขาดดุลยภาพ การที่เศรษฐกิจ 70% พึ่งพิงอยู่กับการส่งออก ไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจ เพราะเศรษฐกิจไม่สมดุล นี่คือสิ่งที่ต้องแก้

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์