ส่องราคาสินค้าเกษตรไทย ต้อนรับต้นปี 2567

ต้อนรับปีมังกร เข้าสู่เดือนที่สองกุมภาพันธ์ กว่าจะถึงเดือนนี้ทำเอาหลายคนเหงื่อตกเลยทีเดียว สำหรับวันนี้จะพาทุกคนไปดูทิศทางแนวโน้มสินค้าเกษตรไทยในปี 2567 จะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาแค่ไหน

ทิศทางราคาสินค้าหลายรายการมีการปรับตัวขึ้น ทั้งข้าวเปลือก มันสำปะหลัง ยางพารา แต่ก็มีบางรายการที่ปรับตัวลดลง ปัจจัยที่แท้จริงที่ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับราคาขึ้น ไม่ได้เกิดจากตัวของสินค้าเกษตร แต่เป็นปัจจัยของสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับขึ้นนั่นเอง

ราคาข้าวที่ปรับขึ้นเป็นผลมาจากอินเดียมีการระงับการส่งออกข้าวทำให้ตลาดโลกมีความต้องการ ส่งผลให้ราคาข้าวดี หากเมื่อดูราคาสินค้าข้าวของไทยจริงๆ นั้น ไม่ได้ปรับขึ้นจากต้นทุนราคาข้าว เพราะต้นทุนการปลูกข้าวยังสูง ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ราคามันสำปะหลังที่ปรับขึ้นในตอนนี้เป็นผลมาจากผลผลิตลดลง จากปัญหาโรคใบด่าง

ถึงแม้ว่าสินค้าจะปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ ทั้งข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ราคาสินค้าเกษตรในประเทศที่ผันผวนในทุกปี ซึ่งราคาที่แกว่งขึ้น-ลงส่งผลกระทบต่อเกษตรกร แต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด

#เทคโนโลยีชาวบ้าน #ราคาสินค้าเกษตร #สินค้าเกษตรไทย #เช็กราคาสินค้า